Website onder constructie
Deze website is nog onder constructie. Indien u informatie mist of andere opmerkingen heeft, horen we dit graag.

Aanmelden

Aanmelden bij onze school

Wat leuk dat u voor onze school heeft gekozen.
Graag geven we u informatie over de manier waarop u uw kind kunt aanmelden.

Wanneer uw kind ongeveer 3 jaar is, krijgt u via gemeente Amsterdam een ‘Voorkeursformulier voor de basisschool’.
Deze levert u in bij de school van uw 1e voorkeur. 
Na de stedelijke procedure krijgt u bericht via e-mail of uw kind op onze school geplaatst kan worden.
Voor meer informatie over de stedelijke procedure, kunt u gaan naar Stedelijk Toelatingsbeleid Amsterdam.

Als uw kind op onze school geplaatst kan worden, meldt u zich bij de school voor een aanmeldformulier.
Dit kan telefonisch, via 020-6313592, wanneer u een afspraak wenst. De administratie vult dan het formulier met u samen in.
Ophalen bij de administratie is ook mogelijk als u het formulier zelfstandig wilt invullen.
Ook kunt u het aanmeldformulier hier downloaden.

Het aanmeldformulier dient u, voorzien van de handtekening van (alle) gezagsdrager(s), in te leveren bij onze administratie.
Deze is, van maandag- t/m vrijdagochtend, aanwezig van 09.00 tot 12.00 uur. 

Uw kind wordt vervolgens in ons aanmeldsysteem geplaatst, waarna contact met u wordt opgenomen voor een intakegesprek.
N.a.v. dit intakegesprek wordt bepaald of wij uw kind het onderwijs kunnen bieden dat het nodig heeft en wordt hij/zij hetzij ingeschreven of, in overleg met u, elders geplaatst.

Nadat uw kind officieel is ingeschreven wordt door de toekomstige leerkracht contact met u opgenomen over de dagen waarop uw kind kan komen wennen.

Voor kinderen die vanuit een andere school instromen geldt de procedure Stedelijk Toelatingsbeleid Amsterdam niet.
U kunt dan zelf contact opnemen met onze school om uw kind aan te melden.
Ook dan geldt dat u het formulier kunt ophalen of aanmeldformulier.
Deze kunt u zelfstandig invullen en voorzien van alle handtekeningen inleveren bij onze administratie.
Wanneer u het formulier graag samen invult, kunt u een afspraak maken met de administratie via 020-6313592.