Website onder constructie
Deze website is nog onder constructie. Indien u informatie mist of andere opmerkingen heeft, horen we dit graag.

Hulp aan ouders

Alle Amsterdamse scholen, dus ook De Vier Windstreken, hebben een ouder- en kindadviseur (OKA). 
Wanneer u een ouder- en kindadviseur nodig heeft kunt u bellen met het Ouder- en Kindteam Noord West, 020-5555961. Ook kunt u een afspraak maken met Hester Kamsteeg, onze intern begeleider, 020-6313592. Zij helpt u dan verder.

De ouder- en kindadviseur ondersteunt leerlingen en ouders die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het functioneren op of buiten de school. De OKA adviseert, signaleert, biedt preventieve ondersteuning, haalt de benodigde expertise de school in of verwijst zo nodig door naar een deskundige. 

De belangrijkste taken van de OKA zijn:

  • hulp en advies bieden aan leerlingen en hun ouders bij opvoed- en opgroeivragen
  • zorgen voor deskundigheidsbevordering en trainingen binnen de school
  • docenten ondersteunen in het omgaan met leerlingen
  • zo nodig specialistische hulp inschakelen, in overleg met ouders

De OKA werkt vanuit het ouder- en kindteam in de wijk. In dat team zitten ook jeugdartsen, verpleegkundigen en psychologen. Daardoor is in het ouder- en kindteam ook expertise aanwezig op het gebied van verstandelijke beperkingen en (geestelijke) gezondheid, en kan de OKA eenvoudig de benodigde hulp inschakelen. Binnen de school werkt de OKA nauw samen met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator zorgt voor onderwijsondersteuning, de OKA biedt hulp aan kind en gezin. Daarnaast is de OKA onderdeel van het zorgadviesteam (ZAT) van de school.