Website onder constructie
Deze website is nog onder constructie. Indien u informatie mist of andere opmerkingen heeft, horen we dit graag.

Taalrijke school

Taal en lezen zijn essentieel om deel te kunnen nemen aan de huidige en toekomstige maatschappij. Om onze kinderen goed voor te bereiden zetten wij als school in op onder andere leesbevordering, want als kinderen graag lezen dan lezen ze meer en beter. Leesbevordering staat aan de basis van een goede technische leesvaardigheid en van begrijpend lezen. Ook de woordenschat- een ander speerpunt van onze school – breidt enorm uit als kinderen dagelijks vrij lezen.

Wij zien methodes als een manier om een vaardigheid aan te leren, maar alleen methodes volstaan niet. De vaardigheden die de leerlingen leren, kunnen worden toegepast tijdens het vrij lezen en de andere activiteiten met boeken. We zorgen voor veel verschillende leesactiviteiten, zodat zoveel mogelijk leerlingen bereikt worden. 

Jaarlijks wordt het project De schoolschrijver gedaan. Tijdens dit project krijgen de leerlingen een heuse schrijver op bezoek die inspirerende lessen organiseert. Deze lessen verbinden lezen en schrijven. 

Omdat ouders van grote invloed zijn op de ontwikkeling die hun kind doormaakt vinden wij het belangrijk ze bij het onderwijsproces te betrekken. Dit doen we door het organiseren van themabijeenkomsten die over de inhoud van het onderwijs gaan. Ouders worden meegenomen in het leesproces en het leren op school en worden bewust gemaakt van hun rol in dit proces. Ook wordt er jaarlijks een boekenmarkt georganiseerd. Kinderen kunnen   hier boeken ruilen en kopen. De boekenmarkt is altijd druk bezocht. Onze kinderen zien zo dat hun ouders boeken ook erg belangrijk vinden. 

Als taalrijke school vinden wij een aantrekkelijke leesomgeving erg belangrijk. Dit is zichtbaar in de school door een mooie, gevarieerde bibliotheek, de woordmuren, boekenkasten in de klassen en door dagelijks veel lezende leerlingen te zien.