Website onder constructie
Deze website is nog onder constructie. Indien u informatie mist of andere opmerkingen heeft, horen we dit graag.

Ons profiel

De Vier Windstreken is een openbare brede basisschool gelegen in de wijk Banne-Noord. Elke dag gaan zo’n 330 leerlingen naar de Vier Windstreken. Er werken 34 leerkrachten en overig personeel. Onze school is één van de zeventien scholen die onder Stichting Innoord vallen.

Dat onze school een openbare basisschool is, wil zeggen dat de school voor iedereen toegankelijk is, zonder onderscheid te maken in maatschappelijke positie, levensbeschouwing en geloof.  De Vier Windstreken neemt zoveel mogelijk kennis van de verschillende opvattingen in de samenleving, maar schrijft geen keuze voor. Wel wordt binnen De Vier Windstreken een aantal waarden, normen en gedragsregels gehanteerd. Van iedereen die op De Vier Windstreken zit en werkt, wordt verlangd dat deze normen, waarden en gedragsregels gerespecteerd worden.

Wij zijn een brede school en geven kinderen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Er wordt veel aandacht besteed aan een positieve werkhouding van de kinderen. De kinderen moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. De Vier Windstreken is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen met als doel de cognitieve en sociale vaardigheden zodanig te ontwikkelen dat zij kunnen doorstromen naar een passende vorm van het vervolgonderwijs. Naast de cognitieve en sociale vaardigheden vindt De Vier Windstreken de culturele en sportieve ontwikkeling ook zeer belangrijk. De Vier Windstreken heeft een cultuurbeleidsplan en is een sport-actieve, taalrijke en gezonde school.

De Vier Windstreken wil als brede school zoveel mogelijk extra expertise in huis halen om kinderen zo optimaal te kunnen begeleiden. Op dit moment heeft de school een logopediste en een kinderfysiotherapeute onder dak. Ook huisvesten we een Peutercombi voor peuters van 2 – 4 jaar. Voor informatie over de Peutercombi verwijzen we u naar Combiwel. In het kader van de taalrijke school werken we intensief samen met medewerkers van Stichting Viertaal.