Website onder constructie
Deze website is nog onder constructie. Indien u informatie mist of andere opmerkingen heeft, horen we dit graag.

Tussenschoolse opvang

De ouders, Kevser Kirceylan en Ouiam el Otmani, organiseren samen de coördinatie van de overblijf . Zij zijn bereikbaar via nummer, 06-81384100 en/of via overblijfvierwindstreken@innoord.nl. Dus niet meer via het telefoonnummer van school!

Opgave, afmelden of wijzigen van uw abonnement kan via het mailadres overblijfvierwindstreken@innoord.nl  of via het (hieronder te downloaden) opgaveblad.

De regels houden in het kort het volgende in:

● De planning voor de overblijf wordt per week gemaakt. Dit houdt in dat u de week voorafgaand moet opgeven of afmelden.
● Dit geldt OOK voor de incidentele overblijf. Opgave hiervoor kan bij de coördinatoren. Zij bepalen of uw kind die dag kan overblijven.
● Opgave en afmeldingen van overblijfdagen moeten uiterlijk om 09.00 uur de vrijdag voor de nieuwe week binnen zijn.
● Ruilen van dagen is mogelijk, mits in overleg met de coördinator.
● Overblijf via abonnement, vooraf te voldoen. U krijgt, bij maandelijkse betaling van de overblijf, 10 facturen per jaar. We hebben verschillende abonnementen, berekend over 38 schoolweken. In het, te downloaden, opgaveblad vindt u de verschillende mogelijkheden en kunt u uw kind opgeven.
● U heeft een maand opzegtermijn.
● Bij incidenteel gebruik van de overblijf kunt u gebruik maken van vouchers. Deze zijn per 5, 10 of 20 stuks te koop. De prijzen vindt u op het opgaveblad. Hiermee kunt u ook uw bestelling doen. U dient tijdig nieuwe vouchers te bestellen. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Indien uw kind geen vouchers meer heeft kan deze niet overblijven.
● Bij afwezigheid en kortdurende ziekte wordt geen geld teruggegeven. Is uw kind langer dan een schoolweek ziek dan worden de gemiste dagen verrekend met de volgende factuur. Voorwaarde is dat de ouder het kind zelf heeft afgemeld bij de coördinator van de overblijf.
● Wanneer betaling van een factuur uitblijft, wordt uw kind de eerstvolgende maand de toegang ontzegt.

Wanneer u hierover nog vragen heeft kunt u 's morgens (tot ca. 09.00 uur) langskomen. De coördinatoren geven dan uitleg en beantwoorden vragen. Ook kunt u uw vragen telefonisch via 06-81384100 of per e-mail stellen via overblijfvierwindstreken@innoord.nl. U kunt hiervoor NIET het algemene schoolnummer bellen.

opgaveblad overblijf