Website onder constructie
Deze website is nog onder constructie. Indien u informatie mist of andere opmerkingen heeft, horen we dit graag.

Verlof

Klik hier om de formulieren te downloaden: verlofformulier vakantie of verlofformulier gewichtige omstandigheden

Als uw kind om een andere reden dan ziekte niet naar school kan gaan, moet u ruim van tevoren toestemming vragen aan de schoolleiding.

Extra verlof dient minimaal 8 weken voor aanvang van het extra verlof schriftelijk bij de directie te worden aangevraagd. Extra vrije dagen/vakanties worden alleen bij hoge uitzondering verleend. Pas na schriftelijk akkoord van de directie is het verlof toegekend.  Daarbij moet ook de leerplichtambtenaar van het stadsdeel toestemming geven.

Verlof voor het voldoen aan religieuze verplichtingen dient de ouder/verzorger minimaal 2 dagen tevoren, schriftelijk, aan de school kenbaar te maken.Wanneer u 'verlof wegens dringende omstandigheden' (uitvaart, bruiloft e.d.) nodig heeft, geldt de termijn van 8 weken niet. 

Voor alle extra verlof aanvragen geldt dat u bij de aanvraag een bewijsstuk dient te overleggen (b.v. rouwkaart, werkgeversverklaring etc.).

Bij ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Een formulier voor het aanvragen van het verlof kunt u halen bij de administratie (09.00 tot 12.00 uur) of bij de directie.Ook kunt u het verlofformulier downloaden (zie boven), thuis invullen en, samen met de bewijsstukken, inleveren. Verlof aanvragen kunt u nu ook via het ouderplatform Social Schools doen. Denk er daarbij wel aan dat u, wanneer u verlof aanvraagt voor meerdere kinderen, u dit verlof voor elk kind apart moet opgeven.

De verlofaanvraag kan worden ingeleverd bij de directie. Wanneer het verlof voor maximaal 10 schooldagen betreft kan de directie hier zelf over oordelen. Wanneer u langer verlof nodig heeft, zal de directie de verlofaanvraag bespreken met de leerplichtambtenaar.