Website onder constructie
Deze website is nog onder constructie. Indien u informatie mist of andere opmerkingen heeft, horen we dit graag.

Voor- en naschoolse opvang

In ons schoolgebouw is ook een peutercombi gehuisvest. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen hier naar toe. In de Peutercombi werkt men volgens een voorschoolmethodiek waarbij veel aandacht is voor taalontwikkeling in het Nederlands en samen spelen en leren.
De gebruikte methode in de peutercombi sluit volledig aan bij de Vier windstreken, waardoor de stap naar de basisschool makkelijker wordt.
De peutercombi wordt door Combiwel voor kinderen gerunt. U kunt uw kind daar aanmelden. Voor meer informatie en contactgegevens klikt u hieronder:

Combiwel voor kinderen

In ons schoolgebouw is eveneens een voor- en naschoolse opvang gevestigt. Hier kunnen kinderen vanaf groep 1 worden opgevangen. U brengt de kinderen 's morgens en na schooltijd gaan zij, binnen het gebouw, naar de opvang 'De Boei'. De jongere kinderen worden uit de klas opgehaald en naar de opvang begeleidt. De oudere kinderen gaan op eigen gelegenheid naar de opvang. Omdat de opvang binnen ons gebouw is gevestigt hoeven de kinderen niet eerst naar buiten om in de opvang te komen. De opvang is beschikbaar tot 18.30 uur.

Voor- en naschoolse opvang 'de Boei'