Website onder constructie
Deze website is nog onder constructie. Indien u informatie mist of andere opmerkingen heeft, horen we dit graag.

Informatie over aanmelden

Aanmelden bij onze school

Wat leuk dat u voor onze school heeft gekozen.Graag geven we u informatie over de manier waarop u uw kind kunt aanmelden.

Wanneer uw kind ongeveer 3 jaar is, krijgt u via gemeente Amsterdam een ‘Voorkeursformulier voor de basisschool’. Deze levert u in bij de school van uw 1e voorkeur. Na de stedelijke procedure krijgt u bericht via e-mail of uw kind op onze school geplaatst kan worden.Voor meer informatie over de stedelijke procedure, kunt u gaan naar de website van de gemeente Amsterdam.

Als uw kind op onze school geplaatst kan worden, meldt u zich bij de school voor een aanmeldformulier. Dit kan telefonisch, via 020-6313592, wanneer u een afspraak wenst. De administratie vult dan het formulier met u samen in. Ophalen bij de administratie is ook mogelijk als u het formulier zelfstandig wilt invullen.Ook kunt u het digitale formulier op onze website invullen. Klik hier voor het digitale formulier.

Het (papieren) aanmeldformulier dient u, voorzien van de handtekening van (alle) gezagsdrager(s), in te leveren bij onze administratie. Deze is, van maandag- t/m vrijdagochtend, aanwezig van 09.00 tot 12.00 uur. 

Uw kind wordt vervolgens in ons aanmeldsysteem geplaatst, waarna contact met u wordt opgenomen voor een intakegesprek. N.a.v. dit intakegesprek wordt bepaald of wij uw kind het onderwijs kunnen bieden dat het nodig heeft en wordt hij/zij hetzij ingeschreven of, in overleg met u, elders geplaatst.

Nadat uw kind officieel is ingeschreven wordt door de toekomstige leerkracht contact met u opgenomen over de dagen waarop uw kind kan komen wennen.

Voor kinderen die vanuit een andere school instromen geldt de procedure Stedelijk Toelatingsbeleid Amsterdam niet. U kunt dan zelf contact opnemen met onze school om uw kind aan te melden.Ook dan geldt dat u het formulier kunt ophalen of downloaden .Deze kunt u zelfstandig invullen en voorzien van alle handtekeningen inleveren bij onze administratie. Wanneer u het formulier graag samen invult, kunt u een afspraak maken met de administratie via 020-6313592.