Website onder constructie
Deze website is nog onder constructie. Indien u informatie mist of andere opmerkingen heeft, horen we dit graag.

Sportieve school

Onze school is een Jump-in school met een groot aanbod op het gebied van sport: alle kinderen krijgen gymles van een gediplomeerde gymleerkracht. Onze school maakt actief gebruik van het ruime en gevarieerde sportaanbod (bijv. turnen, balsporten, samenwerkingslessen, sport/spel en nog veel meer). Voor al ons aanbod op sportgebied, hebben we de officiële titel “sport-actieve school” gekregen. Ook gezond eten en drinken op school hoort daarbij.

Onze kinderen krijgen twee maal per week gymles. Naast dat gymmen leuk en ontspannend is komen er veel deelgebieden samen. Het bewegingsonderwijs biedt een type leren dat andere vakken niet bieden en is daarom onmisbaar. Het vak gym leert kinderen omgaan met hun lichaam en zich uit te drukken door bewegen.

De groepen 5 krijgen een half jaar één maal per week zwemles. Ook kinderen die al een A of B diploma hebben, doen hieraan mee. Zij kunnen dan het opvolgende diploma krijgen. Kinderen die al een C diploma hebben blijven op school.

Voor kinderen die nog niet op een sport zitten hebben we Gym+. Dit is een extra gymles na schooltijd voor groep 3 en 4. Tijdens de lessen Gym+ wordt extra aandacht en hulp geboden aan het bewegen. Hierdoor leren kinderen nieuwe dingen en krijgen ze (nog) meer zelfvertrouwen en plezier in bewegen.

Net zoals alle andere vakken draagt het bewegingsonderwijs bij aan het realiseren van de algemene schooldoelstellingen. Daarbij wordt aan verschillende vaardigheden gewerkt, zoals: het ontwikkelen van algemene sociale en communicatieve vaardigheden, het omgaan met algemene aanvaarde waarden en normen, het omgaan met regels, het vergroten van het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van je eigen identiteit a.d.h.v. je eigen kwaliteiten.

We bieden, in samenwerking met Sterrenmakers, ook naschoolse activiteiten. Per periode is er een aanbod aan diverse naschoolse activiteiten. De kinderen kunnen zich inschrijven en kunnen dan 8 weken na school sporten. De kosten voor deze naschoolse activiteit bedragen € 5,00, per blok (8 weken).

Sportdagen/sportevenementen

We hebben in het begin van het jaar een sportdag. In april vieren wij de koningsspelen. Verder hebben wij een wisselend aanbod aan sportevenementen, dit wisselt ieder jaar. We houden u hiervan op de hoogte via ons ouderportaal Social Schools.