Website onder constructie
Deze website is nog onder constructie. Indien u informatie mist of andere opmerkingen heeft, horen we dit graag.

Verzuim

Wanneer een kind ziek is of om medische reden te laat of een dag(deel) afwezig is, dient de ouder/verzorger dit zo snel mogelijk, maar zeker voor 08.30 uur of 13.00 uur de betreffende dag aan school te melden via telefoonnummer 020-6313592, via admin.vierwindstreken@innoord.nl of d.m.v. een bericht aan de leerkracht op ons ouderplatform Social Schools.Hierbij dient de ouder/verzorger de aard van het verzuim aan te geven. Het is niet de bedoeling dat de afmelding door een zusje/broertje of ouder van een ander kind wordt doorgegeven. De ouder/verzorger van het betrokken kind is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Voor het verzuimprotocol, klik hieronder: