Website onder constructie
Deze website is nog onder constructie. Indien u informatie mist of andere opmerkingen heeft, horen we dit graag.

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden voor onze basisschool.
Vul hier in of uw kind een indicatie heeft voor de vroegschoolse educatie. Vul ook in op welke VVE uw kind zit of heeft gezeten. Als uw kind op een kinderdagverblijf zit of heeft gezeten, kunt u dit hier ook invullen. Dan graag KDV erbij vermelden.
Heeft uw kind broers of zussen op onze school? Zo ja, graag de namen noteren.
Heeft uw kind een dieet, medicijnen of allergie├źn? Dan deze graag hier noteren.
We nemen in eerste instantie contact op met beide ouders/verzorgers wanneer er iets is met uw kind. Om er zeker van te zijn dat we ten alle tijden iemand kunnen bereiken willen we graag (een) nummer(s) van bijvoorbeeld oma of opa, die we kunnen bellen wanneer de ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn. Deze noodnummers kunt u hier noteren.
U kunt hier aangeven of u bezwaar heeft tegen het gebruik van foto- en filmmateriaal van uw kind. Klik aan wanneer u bezwaar heeft. Wanneer u dit niet aan vinkt, gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft.
Vink aan op welk gebied uw kind extra aandacht nodig heeft. Indien geen extra aandacht nodig is, kunt u dit leeglaten.