Als uw kind om een andere reden dan ziekte niet naar school kan gaan, moet u ruim van tevoren toestemming vragen aan de schoolleiding. Extra vrije dagen/vakanties worden alleen bij hoge uitzondering verleend. Daarbij moet ook de leerplichtambtenaar van het stadsdeel toestemming geven.

Bij ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.