De AVG is van kracht, ook voor Innoord en haar scholen

Per 25 mei 2018 is er nieuwe privacy wetgeving van kracht geworden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Stichting Innoord, en dus hun scholen, moeten voldoen aan deze wetgeving.

Dit betekent dat wij u zullen informeren over de persoonsgegevens van u of uw kind die wij verzamelen en waarom wij dat doen.
U hebt het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen en zo nodig te laten wijzigen of verwijderen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.innoord.nl/privacy.

Ook leest u hier hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.
Er is binnen Innoord een privacy beleid opgesteld voor de stichting en haar scholen, met daarin aandacht voor onder andere:
• Afspraken leveranciers: Met leveranciers en andere partijen die persoonsgegevens van ons ontvangen maken we goede afspraken die in lijn zijn met de nieuwe wet.
• Toestemming gebruik beeldmateriaal: Voor het gebruik van foto- en videomateriaal binnen de school, vragen we uw toestemming. De toestemming dient ieder schooljaar opnieuw te worden gegeven. U kunt deze toestemming geven via het Wijzigingsformulier privacy instellingen, een e-mail bericht aan admin.vierwindstreken@innoord.nl of via ons ouderportaal Social Schools.
U kunt deze toestemming altijd weer, via dezelfde wegen, intrekken of wijzigen.
• Ons team is geïnformeerd over de praktische gevolgen van deze nieuwe wet met behulp van een handboek dat Stichting Innoord heeft opgesteld voor de medewerkers. Daarin is ook een gedragscode opgenomen voor medewerkers.

Mocht u nog vragen hebben over het privacy beleid van onze school, dan kunt u een mail sturen naar privacy@innoord.nl.