Beste ouder en/of verzorgers,

Enige tijd geleden hebben we u geïnformeerd over de plannen voor een samenwerking met de organisatie Brood en Spelen. Hierna is een aantal ouders met tips en ideeën gekomen om de overblijf in eigen beheer te kunnen houden. In de tussentijd hebben we ons hierin verdiept en zijn, in overleg met een aantal ouders, tot een plan gekomen. Hieronder leggen we u de veranderingen voor de overblijf uit.

Na de meivakantie, dus v.a. 8 mei, zullen de veranderingen in de organisatie van de overblijf starten. Er hebben zich twee ouders aangemeld, die samen de coördinatie van de overblijf zullen organiseren. Dit zijn Kevser Kirceylan en Ouiam el Otmani. Zij zijn bereikbaar via een nieuw nummer, 06-81384100 en/of via overblijfvierwindstreken@innoord.nl. Dus niet meer via het telefoonnummer van school!

Dinsdag 11 en 18 april, donderdag 13 en 20 april en vrijdag 14 en 21 april, van 09.00 tot 10.00 uur, zullen de coördinatoren aanwezig zijn om uitleg te geven over de nieuwe aanpak, en om uw vragen te beantwoorden.

In de aankomende weken kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van een abonnement. Dit kan via bovenstaand mailadres of via het (hieronder te downloaden) opgaveblad.

De regels houden in het kort het volgende in:

● De planning voor de overblijf wordt per week gemaakt. Dit houdt in dat u de week voorafgaand moet opgeven of afmelden.
● Dit geldt OOK voor de incidentele overblijf. Opgave hiervoor kan bij de coördinatoren. Zij bepalen of uw kind die dag kan overblijven.
● Opgave en afmeldingen van overblijfdagen moeten uiterlijk om 09.00 uur de vrijdag voor de nieuwe week binnen zijn
● Ruilen van dagen is mogelijk, mits in overleg met de coördinator
● Overblijf via abonnement, vooraf te voldoen. U krijgt 10 facturen per jaar. We hebben verschillende abonnementen, berekend over 38 schoolweken. In het, te downloaden, opgaveblad vindt u de verschillende mogelijkheden en kunt u uw kind opgeven.
● U heeft een maand opzegtermijn.
● Bij incidenteel gebruik van de overblijf kunt u gebruik maken van vouchers. Deze zijn per 5, 10 of 20 stuks te koop. De prijzen vindt u op het opgaveblad. Hiermee kunt u ook uw bestelling doen. ● Deze vouchers geeft u mee aan uw kind en moeten aan de overblijf leidster worden afgegeven bij deelname aan de overblijf.
● Bij afwezigheid en kortdurende ziekte wordt geen geld teruggegeven. Is uw kind langer dan een schoolweek ziek dan worden de gemiste dagen verrekend met de volgende factuur. Voorwaarde is wel dat de ouder het kind zelf heeft afgemeld bij de coördinator van de overblijf.
● Wanneer betaling van een factuur uitblijft, wordt uw kind de eerstvolgende maand de toegang ontzegt.

We hopen u hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven. Wanneer u hierover nog vragen heeft kunt u op de hierboven genoemde dagen langskomen. De coördinatoren geven dan uitleg en beantwoorden vragen. Ook kunt u uw vragen telefonisch via 06-81384100 of per e-mail stellen via overblijfvierwindstreken@innoord.nl. U kunt hiervoor NIET het algemene schoolnummer bellen.

Met vriendelijke groet,

Manuela de Haan 

opgaveblad overblijf