Ouders spelen in de school een belangrijke ondersteunende rol. Naast de ouderraad en de medezeggenschapsraad kunnen de ouders direct meehelpen met het werk in de klas. Mede dankzij ouderhulp zijn wij in staat de kinderen tijdens bijvoorbeeld het lezen of de handenarbeidlessen sneller en beter te helpen.

Wilt u aan één van de activiteiten deelnemen, meldt u zich dan bij de leerkracht van uw kind aan. U kunt bijvoorbeeld helpen bij:

  • De schoolbibliotheek
  • Schoolzwemmen
  • Schoonmaken in de groep aan het einde van het schooljaar
  • Hoofdluiscontrole
  • Sportdagen
  • Allerhande klussen

Ook zijn er regelmatig ouders nodig voor begeleiding bij excursies of uitstapjes. Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij de leerkrachten.