Onze school heeft een ouderkamer waarin ouders elkaar kunnen ontmoeten om te praten over allerlei zaken die betrekking hebben op de ontwikkeling van hun kind(eren) op school. De ouderkamer is een goede mogelijkheid om contact te leggen, vertrouwen te winnen en ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie uit te bouwen. In de ouderkamer is Nederlands de spreektaal (zoals in de hele school).

De ouderkamer van De Vier Windstreken heeft de volgende functies:

  • De ouderkamer is een ontmoetingsruimte
  • In de ouderkamer worden themabijeenkomsten georganiseerd
  • De ouderkamer is een opvoedsteunpunt
  • In de ouderkamer worden educatieve activiteiten georganiseerd, zoals Nederlandse taalcursussen voor ouders
  • De ouderkamer is tevens een informatiepunt
  • De ouderkamer wordt ook als spreekkamer voor de ouder-/kindadviseur gebruikt.