Joke van de Vlugt is de oudercontactmedewerker van De Vier Windstreken. Zij informeert ouders over de thema’s waaraan binnen het VVE-programma wordt gewerkt en stimuleert hen om thuis zelf met deze thema’s verder aan de slag te gaan.
Middels onder meer nieuwsbrieven en themabijeenkomsten betrekt de oudercontactmedewerker de ouders bij hetgeen op school gebeurt. Zo kan de ouder in de thuissituatie op speelse wijze voortborduren op dezelfde thema’s.
De oudercontactmedewerker begeleidt de peuter- en kleuterouders rondom onderwijs en opvoeding. Ouders met opvoedkundige of onderwijsinhoudelijke vragen helpt ze op weg naar een passend antwoord.

In het kader van het informeren en begeleiden van peuter- en kleuterouders organiseert de oudercontactmedewerker met regelmaat bijeenkomsten en/of cursussen over uiteenlopende opvoedkundige of onderwijsinhoudelijke onderwerpen. De behoeften van de ouders en actuele onderwerpen binnen het onderwijs of daarbuiten vormen het uitgangspunt in de keuze van onderwerpen.
Haar emailadres: j.vdvlugt@obsvierwindstreken.nl