Met ingang van 1 januari 2015 hebben alle Amsterdamse scholen een ouder- en kindadviseur (OKA), dus ook De Vier Windstreken in de persoon van Tilly Duijts.

De ouder-/kindadviseur ondersteunt leerlingen en ouders die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het functioneren op of buiten de school. De OKA adviseert, signaleert, biedt preventieve ondersteuning, haalt de benodigde expertise de school in of verwijst zo nodig door naar een deskundige. De OKA werkt in opdracht van de gemeente en is minimaal 12 uur per week op de school aanwezig.
De belangrijkste taken van de OKA zijn:

  • hulp en advies bieden aan leerlingen en hun ouders bij opvoed- en opgroeivragen
  • zorgen voor deskundigheidsbevordering en trainingen binnen de school
  • docenten ondersteunen in het omgaan met leerlingen
  • zo nodig specialistische hulp inschakelen, in overleg met ouders

De OKA werkt vanuit het ouder- en kindteam in de wijk. In dat team zitten ook jeugdartsen, verpleegkundigen en psychologen. Daardoor is in het ouder- en kindteam ook expertise aanwezig op het gebied van verstandelijke beperkingen en (geestelijke) gezondheid, en kan de OKA eenvoudig de benodigde hulp inschakelen. Binnen de school werkt de OKA nauw samen met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator zorgt voor onderwijsondersteuning, de OKA biedt hulp aan kind en gezin. Daarnaast is de OKA onderdeel van het zorgadviesteam (ZAT) van de school.

Overzicht inloopspreekuren:

Ouder-en kindadviseur Maandag Dinsdag Vrijdag
Tilly Duijts 11.30 – 15.30 uur 08.45 – 12.30 uur 08.45 – 10.45 uur

 

Het telefoonnummer van Tilly Duijts is 06-23043673 en haar mailadres t.duijts@oktamsterdam.nl