Op de Vier Windstreken is veel aandacht voor de basisvaardigheden zoals schrijven, lezen en rekenen. Daarnaast geeft ons team veel aandacht aan natuureducatie, beweging en gezondheid, kunst en cultuur, wereldoriëntatie, geschiedenis, wetenschap en techniek en natuurlijk veiligheid, persoonlijke ontwikkeling en sociaal emotionele weerbaarheid.

In de onderbouwgroepen (1 en 2) wordt dit vormgegeven door zowel klassikale als individuele lessen n.a.v. een thema. Dit kan het thema winter, zomer enz. zijn. Sociale en persoonlijke ontwikkeling is in deze groepen zeer belangrijk en wordt dus veel aandacht aan gegeven. Ons groene speelplein is speciaal aangelegd voor de onderbouwleerlingen maar wordt ook gebruikt door de rest van de groepen. Het groene speelplein wordt onderhouden door de leerlingen waardoor zij lekker zelf met de natuur bezig zijn.

De middenbouwgroepen (3, 4 en 5) leggen de focus vooral op het (leren) lezen, schrijven en rekenen. Dit is de basis van het verloop van de schoolcarrière en dus erg belangrijk. Uiteraard wordt ook in deze groepen genoeg aandacht besteed aan de andere aspecten. De groep 5 leerlingen gaan bijvoorbeeld ook naar zwemles. Hier kunnen zij een A, B of C diploma halen.

De bovenbouwgroepen (6, 7 en 8) bouwen verder op de al gelegde basis en krijgen daarbij veel extra lessen op het gebied van kunst en cultuur, wereldoriëntatie, natuureducatie enz. Om de natuureducatie verder te verbreden gaan de leerlingen van groep 6 naar de schooltuinen. Hier leren zij wat er allemaal nodig is om groente te kweken en natuurlijk voeren zij het zelf uit. In de loop van het jaar wordt op verschillende manieren aandacht gegeven aan de maatschappij en de plek van de leerlingen hierin. Zo worden gastlessen over en bezoeken aan ‘Oorlog in mijn buurt’, het Verzetsmuseum, Nemo etc. georganiseerd.