Op De Vier Windstreken werken groepsleerkrachten, intern begeleiders, een vakleerkracht gymnastiek, een onderwijsassistent, onderwijzend ondersteunend personeel en een schoolleiding.
Stagiaires van de HvA en de opleidingen voor onderwijsassistent kunnen voor een bepaalde periode worden geplaatst op onze school.
Alle leerkrachten volgen cursussen om bij te blijven; daarnaast zijn er studiemomenten voor het hele team. De teamleden besteden onderling veel tijd aan samenwerking en overleg. Zowel op organisatorisch als op onderwijsinhoudelijk gebied.

Dit is ons team:
Groep 1F: Karin Kaaij-Nauta (ma/di/wo) en Eunice Bell (do/vr)
Groep 1/2B: Elise Doelkahar-Till (ma/di) en Mariëtte Oosterbaan (wo/do/vr)
Groep 1/2C: Inez Vree
Groep 1/2D: Maaike Maijenburg
Groep 3A: Gisela Kalloe (ma/di) en Jos Hulst (wo/do/vr)
Groep 3B: Daniëlla van der Meer
Groep 4A: Matthijs de Winde
Groep 4/5C: Mireille de Visser (ma) en Marianne de la Bey (di/wo/do/vr)
Groep 5A: Jos van der Laan (ma/di/do/vr) en Chantal de Groot (di/wo)
Groep 5B: Miranda Veerman (ma/di/wo) en Stacey Baars (do/vr)
Groep 6A: Douwe Koop (ma/di/wo/do) en Chantal de Groot (vr)
Groep 6B: Rosita Amsdorf (ma/di/do/vr) en Stacey Baars (wo)
Groep 7A: Lucienne Rijks-Klinkenberg (ma) en Astrid Brugman (di/wo/do/vr)
Groep 7B: Inge Koomen (ma/di) en Jolanda Rietel (wo/do/vr)
Groep 8A: Boudewijn Rijkenberg (ma/di) en Marsha Appelman-van As (wo/do/vr)
Groep 8B: Ria Brugman (ma/vr) en Maite Merk-Weber (di/wo/do)
Groep 8D: Marijke Watson (ma/di* om de week)/wo/do/vr) en Lucienne Rijks-Klinkenberg (di* om de week)

Intern begeleider groepen 1 t/m 8: Vera Tucci
Intern begeleider groepen 4A en 5A: Marsha Appelman-van As (di)

Begeleider kinderen op eigen leerlijn: Mireille de Visser (di/wo)

Gedragsspecialisten
Onderbouw = gr. 1/2: Maaike Maijenburg (do* om de week)
Middenbouw = gr. 3/4/5: Chantal de Groot (do)
Bovenbouw = gr. 6/7/8: Marsha Appelman-van As (di)

Snappet-coördinator: Astrid Brugman (ma* om de week)

Mindfulness-trainer: Inez Vree (vr* om de week)

Gymnastiekleerkracht: Mieke Ho Tham Kouie

ICT-coördinator: Boudewijn Rijkenberg (wo)

Bouwcoördinatoren
Onderbouw = gr. 1/2: Marianne van Leeuwen (di)
Middenbouw = gr. 3/4/5: Jos Hulst (di)
Bovenbouw = gr. 6/7/8: Ria Brugman (wo)

VVE-coördinator: Marianne van Leeuwen (do)

Onderwijsassistent groepen 1/2: Jill Sawade (ma/di/do/vr* om de week)

Ouder-/kindadviseur: Hanan Boudount (wo/do)

Conciërge: John Bras = Brassie (ma/di/wo/vr)

Administratief medewerker: Manuela de Haan (ma-/di-/wo-/do-/vr-ocht.)

Adjunct directeur: Peter Snijders (ma/do/vr)
Directeur: Ferdinand van Veen (ma/di/wo/do)