Voor veel van onze leerlingen is het Nederlands niet de moedertaal. Het lesaanbod binnen en buiten school is taalrijk ingericht, zodat de leerlingen de Nederlandse taal zo goed mogelijk ontwikkelen. Dit gebeurt zowel bij activiteiten buiten als binnen de school.

Zichtbaar in elke groep is de woordmuur van Met woorden in de weer. In de peutercomi leren de kinderen ongeveer 500 woorden via deze aanpak, in de groepen 1 t/m 8 jaarlijks ongeveer 800 à 900 woorden. Elke dag staat het leren en het herhalen van nieuwe woorden op het programma. Op de Facebookpagina zijn de ontwikkelingen te volgen:
www.facebook.com/PortaalVierwindstreken. Voor taal, lezen en wereldoriëntatie werken we met moderne methodes, waarmee de leerkrachten een ruim taalaanbod geven.

Van sommige kinderen merken we dat ze beter kunnen presteren, als ze de Nederlandse taal beter zouden beheersen. Deze kinderen plaatsen we na overleg met de ouders in een van de schakelklassen. In een schakelklas ligt nog meer dan in de andere groepen de nadruk op de taalontwikkeling van het kind.