De Vier Windstreken is een brede school. Dit betekent dat kinderen gebruik kunnen maken van extra aanbod, zowel binnen als buiten school, om zich breder en verder te ontwikkelen. Hieronder leest u hier meer over.

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen naar de Peutercombi die aan De Vier Windstreken verbonden is. In de Peutercombi is veel aandacht voor taalontwikkeling in het Nederlands. U kunt uw kind aanmelden voor de Peutercombi bij Combiwel. Voor meer informatie en contactgegevens klikt u hier.

Voor kinderen vanaf groep 1 bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van buitenschoolse opvang (BSO) De Boei,  tot 18.30 uur. Deze opvang is in school en wordt verzorgd door Tinteltuin: www.tinteltuin.nl

Via Sterrenmakers kunt u uw kind opgeven voor verschillende activiteiten. Het aanbod is gevarieerd. Van sieraden maken, scheikundeproefjes en circus tot allerlei sportactiviteiten. De activiteiten worden op verschillende locaties in Amsterdam Noord aangeboden. Onze school biedt over het algemeen sportactiviteiten aan.

De kinderen van De Vier Windstreken kunnen ook gebruik maken van de Sportbuurtclub. Via de sportclub kunnen de kinderen kennismaken met verschillende sporten, zoals streetdance, basketbal en voetbal. Over het aanbod en de kosten wordt u 3 x per jaar door middel van een aparte folder geïnformeerd.

Onze school werkt intensief samen met verschillende Stichtingen en instanties zoals de Openbare Bibliotheek Amsterdam, NME en Stichting In de Buurt. Door en met hen worden verschillende activiteiten en lezingen georganiseerd. Bijvoorbeeld de interactieve lezing ‘Oorlog in de buurt’ en herfst-/lentewandelingen.