Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs
De Amsterdamse schoolbesturen in het basisonderwijs, verenigd in het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg) hebben in 2014 besloten tot invoering van een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid voor toekomstig vierjarigen.

Vanaf 2015 verloopt op ruim 210 Amsterdamse basisscholen het aanmelden en plaatsen van toekomstige vierjarigen op dezelfde wijze. Dit stedelijk toelatingsbeleid is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, waarbij de gemeente Amsterdam een ondersteunende rol heeft.
Op de website schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u alle basisscholen in Amsterdam.

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief, de brochure ‘Naar de basisschool’ en een aanmeldformulier.

Uw kind kan op elke Amsterdamse school aangemeld worden. Op het aanmeldformulier geeft u in volgorde uw scholen van voorkeur aan. Daarna levert u het formulier in op de school van uw eerste voorkeur.

Zijn er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen, dan gelden er voorrangsregels.
Elk kind heeft, gerekend vanaf het woonadres, op de acht dichtstbijzijnde scholen voorrang.

Op deze website vindt u informatie over het toelatingsbeleid, de plaatsingsresultaten en huidige capaciteit per school.

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO

tel. 020 716 3801 of mailen met toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl