Inschrijven
In juli 2013 hebben portefeuillehouder Coby van Berkum (Onderwijs) en de samenwerkende schoolbesturen van het basisonderwijs in Amsterdam-Noord het convenant ‘Samen naar school in Noord’ ondertekend. Door dit convenant gelden voor de betrokken basisscholen in Noord vanaf 1 augustus 2013 dezelfde regels voor het aanmelden en plaatsen van kinderen. Zo krijgen ouders gelijke kansen om hun kind aan te melden op de school van hun keuze. Met ingang van het schooljaar 2014 – 2015 gelden in heel Amsterdam dezelfde regels voor het aanmelden en plaatsen. 

 

Aanmeldingr


De nieuwe regels houden het volgende in. Kinderen kunnen worden aangemeld wanneer zij de leeftijd van twee tot drie jaar hebben. Wanneer het kind nog geen twee jaar is, kan het dus nog niet aangemeld worden. Als het kind na zijn derde verjaardag wordt aangemeld, is de kans kleiner dat er plaats is op de school van uw voorkeur. Het aanmelden gebeurt met een aanmeldformulier, dat verkrijgbaar is bij de basisscholen in Noord. U kunt het formulier ook hier downloaden. U dient bij de aanmelding minimaal drie schoolkeuzes op te geven. Het aanmeldformulier levert u in bij de school van u eerste voorkeur.

Bent u naar of binnen Noord verhuisd en wilt u uw kind op latere leeftijd aanmelden bij Openbare Brede School De Vier Windstreken, informeer dan bij de directie naar de mogelijkheden. De directie is op de hoogte van de procedures.

Plaatsing


Wanneer het kind de leeftijd van drie jaar heeft, wordt het geplaatst op één van de opgegeven scholen. Het plaatsen van kinderen gebeurt drie keer per jaar, te weten in de eerste week van maart, in de eerste week van juli en in de eerste week van november. Bij het plaatsen geldt een aantal voorrangsregels. Kinderen die al oudere broertjes of zusjes op de school van de eerste voorkeur hebben, worden altijd op die school geplaatst. Ook kinderen met een voorschoolindicatie hebben gegarandeerd een plek. Hierbij is wel de voorwaarde dat het kind het voorschoolprogramma volgt en dat die voorschool bij de school van aanmelding hoort. 

In bepaalde gevallen kan een loting plaatsvinden. Het kan voorkomen dat op geen van de scholen van uw voorkeur plek is. In dat geval ontvangt u een bericht waarin staat op welke scholen nog wel plek is.

U bent van harte welkom op onze school voor een kennismaking of een rondleiding. Neem hiervoor contact op met de directie, telefoonnummer 020-631 35 92

Aanmeldformulier


http://www.openbaaronderwijsnoord.nl/2013/wp-content/uploads/Aanmeldformulier-okt-2013-scholenring.pdf