Mededelingen, donderdag 10 september 2009

1. Groep 1 t/m 4 morgenmiddag vrij (schoolloze vrijdagmiddag)

Morgen (vrijdag 11 september) zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij.
2. Project “Samen met elkaar”.

Inmiddels zitten we in de 4e week van het project en zoals u vast van uw kind(eren) hebt gehoord is de regel van deze week: “Wij zijn een leuke en veilige school”.

Morgen wordt de 4e week afgesloten met een theatervoorstelling in De Rietwijker.

Donderdagochtend 17 september sluiten we het project met een sponsorloop rond de school af. De kinderen zijn al druk bezig met het zoeken van sponsors. Wat nog niet mag, is geld vragen. Dat moet pas na de sponsorloop.

Van de opbrengst zullen school t-shirts (voor alle kinderen) aangeschaft worden. Deze schoolshirts zullen onder andere bij uitstapjes en schoolreisjes worden gebruikt. Mocht er na aanschaf van de t-shirts nog geld overblijven, dan zal dat geld aan nieuwe leesboeken besteed worden.

U komt donderdagochtend toch kijken en de kinderen aanmoedigen?

3. Op tijd komen.

De laatste twee weken hebben we zowel ’s ochtends als ’s middags last van laatkomers. Hiermee bedoelen we kinderen die te laat komen. Dat is zéér storend.

Langs deze weg vragen we u om er voor zorgen, dat uw kind(eren) op tijd van huis gaat/gaan om vóór het begin van de lessen op school en dus ook in de klas te zijn.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

4. Kunstkijkuren groepen 8.

De twee groepen 8 maken vanaf donderdag 17 september kennis met een uniek kunst- en cultuuraanbod van internationaal niveau. Op negen achtereenvolgende donderdagmiddagen bezoeken zij het Vincent van Gogh Museum (1x), het Amsterdams Historisch Museum (2x), het Rijksmuseum (2x), het Tropenmuseum (2x), de Rietveld Academie en onder voorbehoud het Stedelijk Museum (1x). De kinderen kijken niet alleen, ze praten met elkaar over wat ze zien, erbij denken en voelen, wat het hen doet of niet. Dat gebeurt onder leiding van museumdocenten (meestal zelf beeldend kunstenaar) en de eigen leerkrachten.

De kinderen worden gebracht en gehaald met een bus en de kosten bedragen slechts

€ 10,00.

5. Personeelsdag.

Vrijdag 18 september zijn alle leerlingen vrij in verband met de jaarlijkse personeelsdag.

6. Einde Ramadan – Suikerfeest.

Volgens de Islamitische kalender eindigt de Ramadan in het weekend van 19 en 20 september en wordt het Suikerfeest gevierd. Mocht het Suikerfeest niet in het weekend, maar op maandag 21 september vallen dan kunnen ouders/verzorgers voor de viering van het Suikerfeest maximaal één dag verlof voor hun kind(eren) krijgen. Die verlofdag moet dan wel schriftelijk – door middel van een kort briefje met reden, naam van het kind of namen van de kinderen en de dag – aangevraagd worden.

7. Nieuws van de VVE.

Maandag 14 september a.s. starten wij in de Voorschool weer met een nieuw thema. Dat thema is deze keer: KNUFFELS! Over dit thema hebben wij op dinsdag 15 september een ouderbijeenkomst in de Ouderkamer. Deze bijeenkomst is voor alle peuterouders en duurt van 09.00uur – 10.00 uur.

8. Nieuws van de Ouderkamer/themamiddag.

Dinsdagmiddag 22 september komt Barbara Olthof in de ouderkamer. Zij is opvoedpedagoge van Kansweb en komt praten over scheidingsangst bij kinderen. Scheidingsangst komt vaak bij kinderen voor die voor het eerst naar de Voorschool of naar groep 1/2 gaan.

Deze themamiddag wordt gehouden in de Ouderkamer van 13.30 – 15.00 uur.

9. Gezonde traktaties.

Wanneer kinderen jarig zijn, trakteren zij hun klasgenootjes. Vaak op snoep. Dat is natuurlijk hartstikke leuk en lief. Maar snoep is niet gezond (maakt dik en is slecht voor de tanden). Daarom vragen wij u om uw kind gezonde traktaties te laten uitdelen, bijvoorbeeld: een mandarijntje, een trosje druiven, een soepstengel, een doosje rozijntjes, een mini krentenbol of een augurk. Iets anders laten uitdelen kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld: een ballon, een stuiterbal, een klik-klak-kikker, een zakje knikkers, een roltong of een potlood.
10. Informatieve inloop- en kennismakingsavond.

De informatieve inloop- en kennismakingsavond voor alle ouders/verzorgers staat gepland voor donderdag 24 september van/tussen 18.30 – 20.00 uur. Voor de ouders/verzorgers van de kinderen van de twee groepen 8 is aanwezigheid van 18.30 – 19.00 uur verplicht!

Wilt u deze avond vrijhouden? Eind volgende week ontvangt u een officiële uitnodiging voor deze inloop- en kennismakingsavond.