Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. School en ouders streven hetzelfde doel na en er is dan ook meestal sprake van een goede samenwerking.

Soms echter botsen de belangen en komt u niet tot een oplossing met de school of gaat het om ernstiger zaken gaat dan een verschil van mening. U of uw kind kan dan een beroep doen op de ondersteuning van de contactpersoon van de school. De klachtenregeling staat omschreven in het Informatiebulletin en volledig in te zien bij de directie.

Schoolcontactpersoon:
Eunice Bel
Telefoonnummer : 020-631 35 92

De externe vertrouwenspersoon is:
Mw. Bianca Vlaar
Zij is te bereiken via bvlaar@hetabc.nl of via 06-31631609

Klachtencommissie
Stichting Innoord is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie, LKC, onderwijs.
De contactgegevens van de LKC zijn
Landelijke Klachtencommissie onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon 030-2809590
Mailadres info@onderwijsgeschillen.nl
Voor meer informatie, klik hier.

Landelijke vertrouwensinspectie
Bij de Inspectie van het Onderwijs is een team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen, wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van;

  • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • Lichamelijk geweld
  • Grove pesterijen
  • Discriminatie en radicalisering

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen worden besproken met de vertrouwensinspecteur. Deze zal de klachten niet zelf behandelen maar zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief). Voor meer informatie: klik hier.