Elk jaar verschijnt het Informatiebulletin met daarin de verdeling van de groepen, het gymrooster, de activiteitenlijst, het vakantierooster en nog allerlei andere praktische zaken over het schooljaar. Het Informatiebulletin is bedoeld voor de ouders van de kinderen op school.

U kunt hier het Informatiebulletin 2014-2015 downloaden.