De Ouderraad bestaat uit ouders en heeft als voornaamste taak het organiseren en begeleiden van leuke activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest (versieren school, Sint en zijn Pieten begeleiden en cadeautjes verzorgen voor de kinderen groepen 1 t/m 4), het Kerstfeest (versieren school, boodschappen doen en aankleding kerstmaaltijd), het Paasfeest (verzorgen Paasontbijt), het afscheid van de groepen 8 (lunch en bowlen op de laatste schooldag en cadeautje als afscheid).

De Ouderraad bestaat uit de volgende leden:
Mahassine – voorzitter
Tulay – secretaris
Amina – lid
Dilber – lid
Fatiha – lid
Naima – lid
Seyhan – lid

Om al deze leuke en gezellige activiteiten mogelijk te maken wordt jaarlijks een financiële bijdrage van in totaal € 50,00 per kind gevraagd, te verdelen in 20,00 ouderbijdrage en € 30,00 schoolreisje.
Heeft uw kind of hebben uw kinderen een Stadspas, dan kunt u die kaart(en) bij Manuela laten scannen en wordt door de gemeente Amsterdam de bijdrage van € 50,00 per kind overgemaakt.

Deze financiële bijdrage is wettelijk op vrijwillige basis, maar de Ouderraad rekent erop dat alle ouders de bijdrage voldoen.