De MR (medezeggenschapsraad) bespreekt allerlei zaken rond de school. Voor sommige zaken zijn de directie en het bestuur verplicht advies of instemming te vragen van de MR. Ook kan de MR ongevraagd is zelf advies geven of vragen stellen. De MR vergadert gemiddeld eens per zes weken.

De MR bestaat op dit moment uit de volgende ouders en leerkrachten:

Samenstelling ouders

 • Naima Naimi
 • Kevser Kirceylan
 • Sladjana Zivanovic (voorzitter)
 • Seyhan Sahin
 • Nebahat Ates-Aydogdu
 • K. Işik

Samenstelling leerkrachten

 • Peter Snijders
 • Marianne de la Beij
 • Jill Sawade
 • Douwe Koop
 • Maaike Maijenburg (secretaris)
 • Jolanda Rietel