De MR (medezeggenschapsraad) bespreekt allerlei zaken rond de school. Voor sommige zaken zijn de directie en het bestuur verplicht advies of instemming te vragen van de MR. Ook kan de MR ongevraagd is zelf advies geven of vragen stellen. De MR vergadert gemiddeld eens per zes weken.
Het vergaderrooster van dit schooljaar (2017-2018) is als vogt:
31-10-2017
07-12-2017
05-02-2018
26-03-2018
24-05-2018
25-06-2018
Alle vergaderingen zijn in de avond van 19.00 – 21.00 uur.

De MR bestaat op dit moment uit de volgende ouders en leerkrachten:

Samenstelling ouders

  • Najat
  • Kevser Kirceylan (voorzitter)
  • Kadir Işik

Samenstelling leerkrachten

  • Jill Sawade
  • Lucienne Rijks-Klinkenberg
  • Maaike Maijenburg (secretaris)
  • Matthijs de Winde