De MR (medezeggenschapsraad) bespreekt allerlei zaken rond de school. Voor sommige zaken zijn de directie en het bestuur verplicht advies of instemming te vragen van de MR. Ook kan de MR ongevraagd zelf advies geven of vragen stellen. De MR vergadert gemiddeld eens per zes weken.
Het vergaderrooster van dit schooljaar (2018-2019) is als volgt:
16-10-2018 (19-00-21.00 uur)
19-11-2018 (16.00-18.00 uur)
15-01-2019 (19.00-21.00 uur)
21-03-2019 (16.00-18.00 uur)
23-05-2019 (16.00-18.00 uur)
25-06-2019 (18.00-21.00 uur)

De MR bestaat op dit moment uit de volgende ouders en leerkrachten:

Samenstelling ouders

  • Najat El Mohaddab
  • Kevser Kirceylan
  • Aruna Rosiek
  • Kadir Işik (penningmeester)

Samenstelling leerkrachten

  • Jill Sawade (secretaris)
  • Lucienne Rijks-Klinkenberg
  • Maaike Maijenburg (voorzitter)
  • Matthijs de Winde