Aan het begin van het jaar voeren de leerkrachten met alle ouders/verzorgers een kennismakingsgesprek. Bij dat gesprek kan het kind aanwezig zijn. Zo weet de school veel beter wat het kind nodig heeft. Om meer vanuit het kind en diens onderwijsbehoefte te werken, is De Vier Windstreken vorig schooljaar gestart met deze ouder-/kindgesprekken.

Een goede relatie tussen de ouders en de school is erg belangrijk en kan bepalend zijn voor de ontwikkeling en vorderingen van het kind. Thuis kunnen ouders helpen door bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek te gaan, te lezen of te helpen bij het maken van een werkstuk.

Naast het kennismakingsgesprek zijn er nog twee vaste contactmomenten, namelijk de rapportgesprekken bij het 1e en 2e rapport.
Natuurlijk kunnen ouders met vragen altijd bij de leerkracht terecht. Wij vragen u echter wel van tevoren even een afspraak te maken. Als u de leerkracht wilt bellen, vragen wij u dit na schooltijd te doen.