Openbare Brede School De Vier Windstreken wordt bestuurd door Stichting Innoord.
Zeventien openbare basisscholen in Amsterdam-Noord vallen onder het bestuur van Stichting Innoord. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen.

De missie van Innoord

‘We moeten de toekomst voorbereiden op onze leerlingen’

Voor deze formulering is gekozen omdat niemand weet hoe de toekomst eruit gaat zien. Daardoor weten we nu nog niet voor welke beroepen we onze leerlingen opleiden. Dat maakt het lastig om leerlingen voor te bereiden op die toekomst. Met onze missie geven we aan dat we met ons onderwijs invloed willen uitoefenen op de toekomst omdat kinderen de toekomst zijn.

De visie van Innoord

‘Wij willen investeren in de voorsprong van elke leerling’
Wij geloven dat een focus op wat iedere leerling goed kan of interessant vindt, drie belangrijke effecten heeft die helpen onze missie te realiseren.

Het eerste effect is dat het leidt tot het beter benutten van ieders capaciteiten. Niet iedereen kan alles, maar iedereen kan wel iets bijdragen, ongeacht cultuur, opleidingsniveau of geloof.

Het tweede effect is dat deze focus leidt tot een positief zelfbeeld, waardoor leerlingen uitgroeien tot zelfbewuste wereldburgers.

Het derde effect is dat het een sfeer creëert waarin het vanzelfsprekend is dat we bij alle mensen oog hebben voor wat zij goed kunnen.

Voor meer informatie over Stichting Innoord klikt u hier.

De stichting is onderdeel van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Ook Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), Stichting Sirius, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) zijn lid van deze federatie.

Contactgegevens:
Klaprozenweg 75H (7de etage)
1033 NN Amsterdam
020 8201410
info@innoord.nl
www.innoord.nl