De ouderkamer is een methode om ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie vanaf het moment dat ouders de Voor- en Vroegschool binnenstappen vorm te geven. De Vier Windstreken heeft ook een ouderkamer en in deze ouderkamer kunnen ouders elkaar ontmoeten om te praten over allerlei zaken die betrekking hebben op de ontwikkeling van hun kind(eren) op school. De ouderkamer is een goede mogelijkheid om contact te leggen, vertrouwen te winnen en ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie uit te bouwen. In de ouderkamer is Nederlands de spreektaal (zoals in de hele school).

De ouderkamer van De Vier Windstreken heeft de volgende functies:

  • De ouderkamer is een ontmoetingsruimte
  • In de ouderkamer worden themabijeenkomsten georganiseerd, gericht op de methode Ko-Totaal die binnen de school en voorschool wordt gebruikt.
  • De ouderkamer is een opvoedsteunpunt. Ouders kunnen daar een Triple P training volgen.
  • In de ouderkamer worden educatieve activiteiten georganiseerd
  • De ouderkamer is tevens een informatiepunt.
  • De ouderkamer wordt ook als spreekkamer gebruikt.