Op De Vier Windstreken werken groepsleerkrachten, intern begeleiders, een vakleerkracht gymnastiek, een onderwijsassistent, onderwijzend ondersteunend personeel en een schoolleiding.
Stagiaires van de Pabo en de opleidingen voor onderwijsassistent en klassenassistent, kunnen voor een bepaalde periode worden geplaatst op onze school.
Alle leerkrachten volgen cursussen om bij te blijven; daarnaast zijn er studiemomenten voor het hele team. De teamleden besteden onderling veel tijd aan samenwerking en overleg. Zowel op organisatorisch als op onderwijsinhoudelijk gebied.

Dit is ons team:
Groep 1/2B: Elise Doelkahar-Till (ma/di) en Mariëtte Oosterbaan (wo/do/vr)
Groep 1/2C: Inez Vree
Groep 1/2D: Maaike Maijenburg (ma/do/vr) en Chantal de Groot (di/wo)
Groep 1F: Eunice Bell (ma/di/wo/vr) en Chantal de Groot (do)
Groep 3A: Marloes de Nijs (ma) en Stacey Baars (di/wo/do/vr)
Groep 3B: Joosje van Gijlswijk (ma/di) en Jos Hulst (wo/do/vr)
Schakelklas groep 3D: Daniëlla van der Meer
Groep 4A: Matthijs de Winde
Groep 4B: Rosita Amsdorf (ma/wo/do/vr) en Lucienne Rijks-Klinkenberg (di)
Groep 5A: Miranda Veerman (ma/di/wo) en Marloes de Nijs (do/vr)
Schakelklas Groep 5D: Douwe Koop
Groep 5/6C: Jolanda Rietel
Groep 6A: Marianne de la Bey (ma/wo/do/vr) en Marijke Watson (di)
Groep 6B: Marsha Appelman-van As (ma/di) en Marijke Watson (wo/do/vr)
Groep 7A: Lucienne Rijks-Klinkenberg (ma) en Maite Weber (di/wo/do/vr)
Groep 7B: Marijke Watson (ma) en Astrid Brugman (di/wo/do/vr)
Groep 8A: Ria Brugman (ma/do/vr) en Boudewijn Rijkenberg (di/wo)
Groep 8B: Mireille de Visser (ma/di/do/vr) en Lucienne Rijks-Klinkenberg (wo)

Intern begeleider groepen 1 t/m 4: Mirjam Bremer (di/do/vr)
Intern begeleider groepen 5 t/m 8: Peter Snijders (ma/di/do)

Begeleider kinderen op eigen leerlijn: Berta Drost (ma-/di-/wo-ocht.)

Gymnastiekleerkracht: Mieke Ho THam Kouie

ICT-coördinator: Boudewijn Rijkenberg (ma)

Bouwcoördinatoren
Onderbouw = gr. 1/2: Marianne van Leeuwen (di)
Middenbouw = gr. 3/4/5: Jos Hulst (di)
Bovenbouw = gr. 6/7/8: Ria Brugman (di)

VVE-coördinator: Marianne van Leeuwen (do)

Onderwijsassistent groepen 1/2: Jill Sawade (ma/di/do)

Oudercontactmedewerker: Joke van der Vlugt (ma/di/do/vr)

Ouder-/kindadviseur: Tilly Duijts (ma-mid./di-ocht.)

Conciërge: John Bras = Brassie (ma/di/wo/vr)

Administratief medewerker: Elaine de Koning (ma-/di-/wo-/do-/vr-ocht.)

Adjunct directeur: Peter Snijders (wo/vr)
Directeur: Ferdinand van Veen