Op De Vier Windstreken werken groepsleerkrachten, intern begeleiders, een vakleerkracht gymnastiek, een onderwijsassistent, onderwijzend ondersteunend personeel en een schoolleiding.
Stagiaires van de Pabo en de opleidingen voor onderwijsassistent en klassenassistent, kunnen voor een bepaalde periode worden geplaatst op onze school.
Alle leerkrachten volgen cursussen om bij te blijven; daarnaast zijn er studiemomenten voor het hele team. De teamleden besteden onderling veel tijd aan samenwerking en overleg. Zowel op organisatorisch als op onderwijsinhoudelijk gebied.

Dit is ons team:
Groep 1F: Eunice Bell (ma/di/wo/vr) en Chantal de Groot (do)
Groep 1/2B: Elise Doelkahar-Till (ma/di) en Mariëtte Oosterbaan (wo/do/vr)
Groep 1/2C: Inez Vree
Groep 1/2D: Maaike Maijenburg
Groep 2A: Chantal de Groot (ma/di/wo) en Marloes de Nijs (do/vr)
Groep 3A: Marloes de Nijs (ma/di) en Jos Hulst (wo/do/vr)
Schakelklas groep 3D: Daniëlla van der Meer
Groep 4A: Matthijs de Winde
Groep 4B: Rene Postma (ma) en Marianne de la Bey (di/wo/do/vr)
Groep 5A: Miranda Veerman (ma/di) en Stacey Baars Nijs (wo/do/vr)
Groep 5B: Rosita Amsdorf (ma/di/do/vr) en Miranda Veerman (wo)
Groep 6A: Douwe Koop
Groep 6B: Jolanda Rietel
Groep 7A: Ria Brugman (ma/vr) en Marsha Appelman-van As (di/wo/do)
Groep 7B: Mireille de Visser (ma/di/do/vr) en Ria Brugman (wo)
Schakelklas groep 7D: Marijke Watson en Marsha Appelman-van As (ma. om de week)
Groep 8A: Boudewijn Rijkenberg (ma) en Lucienne Rijks-Klinkenberg (di/wo/do/vr)
Groep 8B: Astrid Brugman (ma/wo/do/vr) en Boudewijn Rijkenberg (di)

Intern begeleider groepen 1 t/m 5: Vera Tucci (ma/di/do)
Intern begeleider groepen 6 t/m 8: Mirjam Bremer (ma/wo/do)

Begeleider kinderen op eigen leerlijn: Berta Drost (di-/wo-/do-ocht.)

Gymnastiekleerkracht: Mieke Ho THam Kouie

ICT-coördinator: Boudewijn Rijkenberg (wo)

Bouwcoördinatoren
Onderbouw = gr. 1/2: Marianne van Leeuwen (di)
Middenbouw = gr. 3/4/5: Jos Hulst (di)
Bovenbouw = gr. 6/7/8: Ria Brugman (di)

VVE-coördinator: Marianne van Leeuwen (do)

Onderwijsassistent groepen 1/2: Jill Sawade (ma/di/do)

Oudercontactmedewerker: Helga Smit (di/vr)

Ouder-/kindadviseur: Tilly Duijts (di/wo-ocht)

Conciërge: John Bras = Brassie (ma/di/wo/vr)

Administratief medewerker: Elaine de Koning (ma-/di-/wo-/do-/vr-ocht.)

Adjunct directeur: Peter Snijders (di-ocht/do-mid/vr)
Directeur: Ferdinand van Veen (ma/di/wo/do)