De Vier Windstreken is een brede school. Dit betekent dat kinderen gebruik kunnen maken van extra aanbod zowel binnen als buiten school om zich breder en verder te ontwikkelen en er een mogelijkheid tot opvang is.
Kinderen vanaf 2½ jaar kunnen vier dagdelen in de week (twee ochtenden en twee middagen) naar de voorschool die aan De Vier Windstreken verbonden is. Op de voorschool is veel aandacht voor taalontwikkeling in het Nederlands.
Voor de kinderen vanaf groep 1 bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van buitenschoolse opvang (BSO) De Banne. Voor schooltijd vanaf 7.30 uur en na schooltijd tot 18.00 uur). Deze opvang wordt verzorgd door Tinteltuin: www.tinteltuin.nl

Stichting Wijsneus organiseert het hele jaar door diverse leuke en leerzame naschoolse cursussen. Van techniek tot streetdance, van koken tot video-animatie en van theater tot natuurtalenten. De cursus vindt direct na schooltijd plaats op de dinsdag- en donderdagmiddag. Zie www.stichtingwijsneus.nl.

De kinderen van De Vier Windstreken kunnen ook gebruik maken van de Sportbuurtclub. Via de sportclub kunnen de kinderen kennismaken met verschillende sporten, zoals streetdance, basketbal en voetbal. Over het aanbod en de kosten wordt u 3 x per jaar door middel van een aparte folder geïnformeerd.