De Ouderraad bestaat uit ouders en heeft als voornaamste taak het organiseren en begeleiden van leuke activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest (versieren school en cadeautje kinderen groepen 1 t/m 4), het Kerstfeest (versieren school en aankleding kerstmaaltijd), het Paasfeest (verzorgen Paasontbijt), het afscheid van de groepen 8 (lunch en bowlen op de laatste schooldag en cadeautje als afscheid).De ouderraad heeft op dit moment geen voorzitter, secretaris en penningmeester. Wel drie actieve leden: Linda Hup, Joke van der Vlugt en Cindy Zeiss.

Om al deze leuke en gezellige activiteiten mogelijk te maken wordt jaarlijks een financiële bijdrage van € 20,00 per kind gevraagd. Deze bijdrage is wettelijk op vrijwillige basis, maar de Ouderraad rekent erop dat alle ouders de bijdrage voldoen.