Mededelingen 20, donderdag 3 juli 2014

1. Vacature groep 1/2A ingevuld.
Wij zijn blij u te kunnen meedelen, dat Chantal de Groot de nieuwe juf van groep 1/2A wordt. Chantal is net afgestudeerd, maar geen onbekende voor De Vier Windstreken. In schooljaar 2011/2012 heeft zij naar volle tevredenheid stage bij ons in school gelopen (onder andere in groep 1/2C).

2. Verlenging lunchpauze met een kwartier.
Komend schooljaar wordt de duur van de lunchpauze weer verlengd naar 1 uur + 15 minuten. Dit schooljaar is namelijk gebleken, dat het inkorten naar 1 uur voor veel ouder(s)/verzorger(s) bezwaarlijk was.
De nieuwe lunchpauzetijd wordt van 11.45 uur tot 13.00 uur (inloop vanaf 12.50 uur). Dit houdt ook in, dat de school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.15 uur uitgaat (een kwartier later dus).

Het aangepaste schooltijdenschema wordt als volgt:

Dag Ochtend Middag
Maandag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 11.45 uur: start/eind lessen

12.50 – 13.00 uur: inloop

13.00 – 15.15 uur: start/eind lessen

Dinsdag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 11.45 uur: start/eind lessen

12.50 – 13.00 uur: inloop

13.00 – 15.15 uur: start/eind lessen

Woensdag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 12.15 uur: start/eind lessen

Donderdag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 11.45 uur: start/eind lessen

12.50 – 13.00 uur: inloop

13.00 – 15.15 uur: start/eind lessen

Vrijdag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 11.45 uur: start/eind lessen

12.50 – 13.00 uur: inloop

13.00 – 15.15 uur: start/eind lessen

3. Vakanties, vrije dagen en schoolloze vrijdagen schooljaar 2014-2015.
Vakanties:

Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie ma.             13-10-14 vr.   17-10-14
Kerstvakantie** vr.               19-12-14 vr.   02-01-15
Voorjaarsvakantie ma.             23-02-15 vr.   27-02-15
Paasvakantie** vr.               03-04-15 di.   07-04-15
Meivakantie ma.             27-04-15 vr.   08-05-15
Hemelvaartvakantie do.              14-05-15 vr.   15-05-15
Pinkstervakantie** ma.             25-05-15 di.   26-05-15
Zomervakantie** vr.               03-07-15 vr.   14-08-15

** let op de dag van aanvang en/of de duur van de vakanties. De kerstvakantie begint bijvoorbeeld op een vrijdag, de meivakantie duurt twee volle weken en de Pinkstervakantie duurt twee dagen.

Studie- en vrije dagen (alle groepen vrij):

-          Maandag 18 augustus 2014 (studiedag)

-          Woensdag 17 september 2014 (collectieve wto-dag)

-          Maandag 6 oktober 2014 (personeelsdag)

-          Maandag 17 november 2014 (collectieve wto-dag)

-          Donderdag 29 januari 2015 (studiedag)

Vrije middag (alleen groep 1/2):

Vrijdagmiddag 5 december 2014 (St. Nicolaas)

Mededelingen 19, vrijdag 27 juni 2014

1. Diplomazwemmen in de vakantie.
Nog slechts één week en dan is het vakantie. Meteen in de eerste week (er zijn ook twee cursussen in de tweede week) beginnen de extra lessen voor de kinderen van groep 5 t/m 8 zonder diploma. De kinderen hebben eind mei een aanmeldformulier meegekregen met daarop een inlogcode om in te schrijven voor deze cursus (www.vakantiecursus.nu). De deelnamebewijzen voor degenen die zich ingeschreven hebben, worden morgen verzonden, u kunt ze zaterdag of maandag bij de post verwachten. Voor degene die zich nog niet heeft ingeschreven, dat kan nog tot a.s. woensdag, er zijn nog enkele plaatsen.

2. Klassenverdeling 2014 – 2015.
Aan de klassenverdeling voor komend jaar wordt hard gewerkt. Op dit moment zijn we druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Wij hopen u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk woensdag 2 juli, schriftelijk te informeren over de groepenverdeling van volgend schooljaar.

3. Artis.
Vandaag zijn de kinderen van de groepen 3 naar Artis geweest. Het weer zat niet mee maar de leerlingen hebben wel een leuke dag gehad.

4. Laatste loodjes.
Over een week begint de zomervakantie. Tussen nu en de laatste schooldag staan er nog verschillende activiteiten op het programma. Zoals:

-          De afscheidsvoorstelling door de groepen 8 (Jolanda en Peter) voor de ouder(s)/verzorger(s) op maandagavond 30 juni in de toneelzaal van De Rietwijker.

-          Het officieel afscheid van de twee groepen 8 op dinsdagavond 1 juli in school.

-          De rapporten (groepen 3 t/m 7) gaan op woensdag 2 juli mee naar huis.

-          De laatste schooldag is donderdag 3 juli. Vanaf 14.30 uur zijn alle ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom om – onder het genot van een glaasje frisdrank – elkaar een prettige vakantie toe te wensen.

5. Start zomervakantie.
De zomervakantie begint voor alle leerlingen op donderdag 3 juli om 15.00 uur. Alle leerlingen worden op dinsdag 19 augustus weer om 08.30 uur op school verwacht (maandag 18 augustus is een studiedag voor de leerkrachten).

6. Zomeractiviteiten.
De zomervakantie staat voor de deur. Fijn, lekker 6 weken vrij. Tijd om op vakantie te gaan en tijd om leuke dingen met de kinderen te doen! Tip voor alle thuisblijvers. Kijk eens op Kidsproof.nl. Hier vind je een overzicht van alle familie en kinderactiviteiten in Amsterdam deze zomer! Extra fijn: je vindt hier óók tips voor gratis en low-budget activiteiten!

7. Tablets in de klas.
Twee maanden geleden zijn wij begonnen een proef met het gebruik van tablets in groep 4B.
De ervaringen zijn zeer positief en daarom is er besloten dat volgend schooljaar alle groep 4 en 5 gebruik gaan maken van tablets in de klas.

8. De volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de kinderen donderdag 3 juli 2014 mee naar huis.

Mededelingen 18, vrijdag 20 juni 2014

1. Voortgangsgesprekken kleutergroepen.
Gisteravond is de eerste ronde tien-minutengesprekken met de ouder(s)/verzorger(s) van de kleuters gevoerd.
Komende woensdagmiddag (25 juni) volgt de tweede gespreksronde.

2. Jeugd Olympische Dag.
Gisteren hebben de groepen 7 meegedaan aan de Jeugd Olympische dag. Alle leerlingen hebben ontzettend hun best gedaan en sportief gestreden. Helaas hebben de kinderen geen prijzen gewonnen.

3. Nieuws van de MR: Uitslag ouderraadpleging inzake middagpauzetijd.
Op woensdag 11 juni 2014 konden ouders door middel van intekenlijsten aan de MR te kennen geven of ze voor of tegen het voorstel tot wijziging van de middagpauzetijd (verlenging met 15 minuten) waren.
De stemmen zijn inmiddels geteld en 95,4% van de ouders zijn voor en 4,6% tegen het voorstel. Op basis van deze uitslag heeft de MR ingestemd met het voorstel van de directie om de middagpauzetijd met ingang van het volgend schooljaar te wijzigen. De middagpauzetijd wordt dan 1 uur en 15 minuten (van 11.45 – 13.00 uur; deur open om 12.50 uur). De schooldag zal dan op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigen om 15.15 uur.

4. Afsluiting de Schoolschrijver.
Komende maandagmiddag zullen alle leerlingen van de groepen 3 naar de Kleine Komedie (theater in het centrum van Amsterdam) gaan om het project ‘de schoolschrijver’ feestelijk af te sluiten. De ouders/verzorgers van de groepen 3 hebben hier al een aparte brief over ontvangen.

5. Klassenverdeling 2014 – 2015.
Aan de klassenverdeling voor komend jaar wordt hard gewerkt. Op dit moment zijn we druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Wij hopen u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk woensdag 2 juli, schriftelijk te informeren over de groepsverdeling van volgend schooljaar.

6. Ook komend schooljaar weer twee schakelklassen.
Dit schooljaar hebben we twee schakelklassen (groep 3D van Stacey en groep 5D van Maite & André). Op basis van de positieve ervaringen hebben we voor komend schooljaar (2014 – 2015) opnieuw subsidie aangevraagd voor een schakelklas groep 3 en 5. Inmiddels zijn beide aanvragen goedgekeurd en dit houdt in, dat we ook volgend schooljaar weer een schakelklas groep 3 en 5 kunnen maken. Daar zijn we natuurlijk zeer blij mee!
De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die volgend jaar in deze schakelklassen komen, zijn of worden binnenkort hiervan door de huidige leerkracht op de hoogte gebracht. Komende dinsdagmiddag zullen de ouder(s)/verzorger(s) op een extra informatiebijeenkomst door juf Stacey (schakelklas 3) en juf Mirjam ter vervanging van juf Maite (schakelklas 5) geïnformeerd worden.

7. Laatste loodjes.
Nog twee weken en dan begint de zomervakantie. Tussen nu en de laatste schooldag staan er nog verschillende activiteiten op het programma. Zoals:
* Het Artisbezoek van de drie groepen 3 (Daniëlla, Joosje & Stacey) op vrijdag 27 juni.
* De afscheidsvoorstelling door de groepen 8 (Jolanda en Peter) voor de ouder(s)/verzorger(s) op maandagavond 30 juni in de toneelzaal van De Rietwijker.
* Het officieel afscheid van de twee groepen 8 op dinsdagavond 1 juli in school.
* De rapporten (groepen 3 t/m 7) gaan op woensdag 2 juli mee naar huis.
* De laatste schooldag is donderdag 3 juli. Vanaf 14.30 uur zijn alle ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom om – onder het genot van een glaasje frisdrank – elkaar een prettige vakantie toe te wensen.

8. Start zomervakantie.
De zomervakantie begint voor alle leerlingen op donderdag 3 juli om 15.00 uur en duurt ruim 6 weken.
Op dinsdag 19 augustus worden de kinderen weer 08.30 uur op school verwacht (maandag 18 augustus is een studiedag voor de leerkrachten).

9. De volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de kinderen vrijdag 27 juni 2014 mee naar huis.

Mededelingen 17, vrijdag 6 juni 2014

1. Pinkstervakantie.
Vandaag start voor alle leerlingen de Pinkstervakantie. Op woensdag 11 juni worden alle kinderen weer om 08.30 uur weer op school verwacht.

2. Mededeling Medezeggenschapsraad inzake ouderraadpleging middagpauzetijd.
Het is bijna een jaar geleden sinds de schooltijden op onze school zijn gewijzigd. De middagpauze is o.a. door de wijziging een kwartier ingekort. Een groot deel van de ouders ondervindt hierdoor problemen bij het ophalen en brengen van hun kinderen tussen de middag. Daarom overweegt de directie vanaf het volgend schooljaar de middagpauze te verlengen met 15 minuten. De pauze tussen de middag wordt dan voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.45 tot 13.00 uur, waarbij de deur om 12.50 uur open gaat. De ochtendtijd blijft ongewijzigd. De kinderen dienen om 8.30 uur in de klas te zijn. Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zullen de kinderen echter om 15.15 uur in plaats van 15.00 uur uit school komen. Voor de woensdag verandert er niks.

Om deze wijziging te kunnen doorvoeren, is instemming van de oudergeleding van de medezeggenschap (MR) nodig. De oudergeleding van de MR wil graag de mening van de overige ouders weten, voordat een beslissing wordt genomen. Daarom verzoeken wij u woensdag 11 juni 2014 tussen 8.30 en 9.30 uur langs te komen in de centrale hal van onze school om uw stem aan ons kenbaar te maken. Door middel van een intekenlijst kunt u aangeven of u voor of tegen de wijziging van de schooltijden bent. Op basis van de verkregen meerderheid van stemmen zal de oudergelding instemmen met het voorstel, dan wel het voorstel afwijzen.

Wij hopen op uw komst.
Oudergeleding MR

3. Zomervakantie.
De zomervakantie begint voor alle leerlingen op donderdag 3 juli om 15.00 uur. Deze vakantie duurt tot en met maandag 18 augustus (de leerkrachten hebben die maandag een studiedag). Dit betekent, dat dinsdag 19 augustus de eerste dag van het nieuwe schooljaar is.

4. Verlofverzoeken zomervakantie.
Regelmatig krijgen wij van ouders/verzorgers verzoeken om eerder met zomervakantie te mogen gaan of later terug te mogen komen. De leerplichtwet is hierover zeer duidelijk. In deze wet staat namelijk dat kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig zijn en dit betekent dat de kinderen op alle schooldagen naar school moeten. Het indienen van verlofverzoeken om bovengenoemde redenen heeft dus geen zin.
Zie ook http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/

5. Volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de kinderen vrijdag 20 juni 2014 mee naar huis.

Mededelingen 16, vrijdag 23 mei 2014

1. Overzicht schoolreizen.

 • Groep 5 en 6 gaat op dinsdag 3 juni naar Drievliet in Den Haag, kosten € 27,50
 • Groep 7 en 8 gaat op donderdag 5 juni naar Walibi Flevo in Biddinghuizen, kosten € 27,50
 • Groep 3 en 4 gaat op vrijdag 6 juni naar Koningin Julianatoren in Apeldoorn, kosten € 27,50

Mocht u de schoolreis nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen. Dit kan contant bij de leerkracht of door het bedrag over te boeken op rekeningnummer: NL72INGB0005056983 t.n.v. OBS De Vier Windstreken.
Graag duidelijk de naam en klas van uw zoon/dochter vermelden.

2. Eindstand Plus scholenactie.
In de afgelopen weken hebben heel veel ouders meegedaan aan de Plus scholenactie. Afgelopen maandag is de eindstand bekend gemaakt en heeft onze school een cheque ter waarde van maar liefst € 930,28 ontvangen.
In één van de volgende mededelingen zullen wij bekend maken wat wij met dit bedrag zullen gaan doen. Wij willen u natuurlijk hartelijk bedanken voor uw support!

3. Schoonmaakactie Banne Noord.
Morgen, zaterdag 24 mei, wordt er een schoonmaakactie georganiseerd in de Banne Noord. Het doel van deze voorjaarsschoonmaak  is om de openbare ruimte op te ruimen en weer een frisse uitstraling te geven.
Iedereen die een handje wil komen helpen wordt om 13.00 uur op het centrale verzamelpunt op het Parlevinkerplein verwacht.

4A. Start hemelvaartvakantie.

 • De hemelvaartvakantie begint vanmiddag om 15.00 uur en duurt tot en met zondag 1 juni. Maandag 2 juni worden de kinderen weer om 08.30 uur op school verwacht.

4B. Overzicht komende vakanties.

 • De Pinkstervakantie is van zaterdag 7 tot en met dinsdag 10 juni. Op woensdag 11 juni worden de kinderen dan weer om 08.30 uur op school verwacht.
 • De zomervakantie begint voor alle leerlingen op donderdag 3 juli om 15.00 uur en duurt tot en met  zondag 17 augustus.

5. Volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de kinderen vrijdag 6 juni 2014 mee naar huis.

Mededelingen 15, vrijdag 9 mei 2014

1. Entreetoets.
De groepen 7 zijn deze week begonnen met de entreetoets en zullen dit komende maandag afronden.

2. Werkbezoek cardiologen aan onze school.
Gisteren is onze school bezocht door een aantal cardiologen uit een aantal Europese landen. Deze hartspecialisten wonen een groot congres in Amsterdam bij en waren erg geïnteresseerd in de wijze waarop onze school met bewegen en voeding omgaat.
Wij hebben bijvoorbeeld laten zien wat onze leerlingen tijdens de ochtendpauze eten en drinken, welke sportactiviteiten er op school georganiseerd worden en welke extra bewegingslessen sommige kinderen krijgen. Ook zijn het aantal gymlessen die door onze vakdocent gegeven worden aan bod gekomen.
Alle bezoekers waren erg onder de indruk en de school ontving vele complimenten over alle activiteiten op gebied van gezondheid en bewegen.

3. Overzicht schoolreizen.

 • De groepen 1/2 (inclusief groep 1F) gaan op donderdag 15 mei naar speeltuin De Batavier in Alkmaar; kosten € 25,00.
 • De groepen 5 en 6 gaan op dinsdag 3 juni naar Drievliet in Den Haag; kosten € 27,50
 • De groepen 7 en 8 gaan op donderdag 5 juni naar Walibi Flevo in Biddinghuizen; kosten € 27,50
 • De groepen 3 en 4 gaan op vrijdag 6 juni naar Koningin Julianatoren in Apeldoorn; kosten € 27,50

Wij verzoeken u vriendelijk om de schoolreis zo spoedig mogelijk bij de leerkracht te betalen of het schoolreisgeld te storten op: NL72INGB0005056983 tnv. OBS De Vier Windstreken.
Graag duidelijk de naam en klas van uw zoon/dochter vermelden.

4. Proef met tablets in de klas.
Vandaag is groep 4B met veel enthousiasme begonnen met het gebruik tablets in de klas. Deze kleine handzame computertjes zullen gebruikt worden bij rekenen, spelling en automatiseren. Voor de zomervakantie zal bekeken worden of het gebruik van tablets een meerwaarde heeft. Zo ja, dan is het plan om komend schooljaar in meerdere groepen met tablets te gaan werken.

5. Komende vakanties.

 • Vanaf zaterdag 24 mei start de Hemelvaartvakantie en deze vakantie duurt tot en met zondag 1 juni. De kinderen worden op maandag 2 juni weer om 08.30 uur op school verwacht.
 • De Pinksterdag is van zaterdag 7 tot en met dinsdag 10 juni. De kinderen worden op woensdag 11 juni weer om 08.30 uur op school verwacht.
 • De zomervakantie begint voor alle leerlingen op donderdag 3 juli om 15.00 uur en duurt tot en met zondag 17 augustus.

6. Volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de kinderen vrijdag 23 mei 2014 mee naar huis.

Mededelingen 14, woensdag 16 april 2014

1. Meivakantie.
Vanaf vanmiddag 12.15 uur is het meivakantie. Deze vakantie duurt tot en met maandag 5 mei. Dinsdag 6 mei wordt iedereen weer om 08.30 uur op school verwacht.

2. Overzicht schoolreizen.
Groep 1/2 gaat op vrijdag 16 mei naar speeltuin De Batavier in Alkmaar, kosten € 25,00.
Groep 3 en 4 gaat op vrijdag 6 juni naar Koningin Julianatoren in Apeldoorn, kosten € 27,50
Groep 5 en 6 gaat op dinsdag 3 juni naar Drievliet in Den Haag, kosten € 27,50
Groep 7 en 8 gaat op donderdag 5 juni naar Walibi Flevo, kosten € 27,50

Wij verzoeken u vriendelijk om de schoolreis zo spoedig mogelijk bij de leerkracht te betalen of het schoolreisgeld te storten op: NL72INGB0005056983 tnv. OBS De Vier Windstreken.
Graag duidelijk de naam en klas van uw zoon/dochter vermelden.

3. Koningsspelen 2014 op vrijdag 25 april.
Heb jij vrijdag 25 april vakantie? Ja? Doe dan mee aan de Koningsspelen 2014!
Waar: Sporthal Elzenhagen en het parkeerterrein (J.H. Hisgenpad 1)
Hoe laat: 10.00-13.00 uur
Kosten: GRATIS voor alle kids die vandaag vrij zijn van school
Meedoen: van 6 tot 12 jaar.

4. Sportieve activiteiten in de meivakantie.
In de meivakantie worden allerlei sportieve activiteiten georganiseerd.

Voetbal 28 t/m 30 april
Ben jij dol op voetbal en wil jij Messi of Ronaldo worden? Schrijf je dan snel in!
Waar: Sporthal Elzenhagen (J.H. Hisgenpad 1)
Hoe laat: 10.00-12.00 uur
Kosten: € 11,70 voor 3 ochtenden
Meedoen: vanaf 6 jaar.

Survival
28 t/m 30 april
Hou jij van spanning en avontuur? Doe mee en “survive” Noord!
Waar: Sportpark Kadoelen (Vikingpad 44)
Hoe laat: 10.00-12.00 uur
Kosten: € 11,70 voor 3 ochtenden
Meedoen: vanaf 10 jaar.

Tennis 28 t/m 30 april
Ben jij de nieuwe Federer of Nadal? Kom in de vakantie lekker tennissen.
Waar: ATC Kadoelen (Sportpark Kadoelen 4)
Hoe laat: 10.00-12.00 uur
Kosten: € 11,70 voor 3 ochtenden
Meedoen: vanaf 8 jaar.

Swin & Fun 27 t/m 30 april, 3 & 4 mei
Kom vrij zwemmen en doe mee met coole wateractiviteiten. Wat dacht je van een glijbaanrace, waterpolo of een opblaasglijbaan?
Waar: Floraparkbad (Sneeuwbalweg 5)
Hoe laat:
maandag t/m woensdag:13.30-16.30 uur
zaterdag & zondag: 10.30 – 15.00 uur
Kosten: jeugd tot 15 jaar € 3,50 (met stadspas € 2,05)
vanaf 16 jaar € 4,00 (met stadspas € 2,25)
Meedoen: alle leeftijden
Kinderen zonder zwemdiploma alleen onder begeleiding van volwassenen!
Je hoeft je hiervoor niet in te schrijven.

Sportmix
28 t/m 30 april
Kom sporten, spelen en leef je uit!
Waar: Sporthal Elzenhagen (J.H. Hisgenpad 1)
Hoe laat: 13.30-16.00 uur
Meedoen is GRATIS vanaf 4 jaar.

Let op! Voor de hierboven genoemde activiteiten kunt u zich alleen aanmelden bij het sportloket, balie 19 in het Stadsdeelkantoor, Buikslotermeerplein 2000, tel: 020-2529888.
Openingstijden: maandag t/m woensdag en vrijdag van 8.30-15.00 uur en op donderdag van 13.00-19.00 uur.
Let op: betalen bij inschrijving alleen per pin!
Zie ook www.noord.amsterdam.nl/sport.

5. Proef met tablets in de klas.
Na de vakantie zal in groep 4B van juf Jos en Marsha bij wijze van proef een start gemaakt worden met het gebruik van tablets in de klas. Deze kleine handzame computertjes zullen gebruikt worden bij rekenen en spelling. Voor de zomervakantie zal bekeken worden of het gebruik van tablets een meerwaarde heeft. Zo ja, dan is het plan om komend schooljaar in meerdere groepen met tablets te gaan werken.

6. Interactief theater “Voor je het weet zijn ze groot” op 8 mei.
Op donderochtend 8 mei krijgt onze school hoog bezoek van een twintigtal cardiologen die een aantal activiteiten op het gebied van gezondheid (beweging, voeding, water drinken, fruit eten, traktatiemap, inzet combinatiefunctionaris en gym+) komen bekijken.
Eén van de activiteiten is een interactief theater met de titel: “Voor je het weet zijn ze groot” waar u als ouders/verzorgers van harte voor bent uitgenodigd. Het is niet alleen leerzaam, maar ook grappig en handig. Na de meivakantie ontvangt u nog een keer een uitnodiging. Het theater is van 08.45 – 10.15 en wordt in de theaterzaal van de Rietwijker opgevoerd.

7. Volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de kinderen vrijdag 9 mei 2014 mee naar huis.

Mededelingen 13, vrijdag 4 april 2014

1. Aanpak te laat komen.
Vanaf maandag 3 maart hanteren wij een gele kaartsysteem voor kinderen die ’s morgens of ’s middags te laat op school komen. Leerlingen die dus niet om 08.30 uur en/of 12.45 uur in de klas zijn, krijgen een gele brief mee naar huis om te laten tekenen door de ouder(s)/verzorger(s). Op deze manier proberen wij het vele te laat komen terug te dringen.

2. Plusactie.
Vanaf 10 maart is de Plusmarkt in het nieuwe winkelcentrum een scholenactie gestart. Bij elke besteding van €10,00 krijgt de klant een voucher. Deze voucher kunt u scannen in de winkel. U kunt dan een keus maken uit de zes deelnemende scholen (waaronder onze school). Uiteindelijk wordt er € 4500,00 onder de scholen verdeeld. De scholen met de meeste vouchers krijgen het grootste deel. Doet u boodschappen bij de Plusmarkt: Geef uw voucher dan aan de onze school!!
De top drie tussenstand is op dit moment:
1e plaats: De Driemaster met 1496,00 euro.
2e plaats: De Vier Windstreken met 898,00 euro.
3e plaats: De Botteloef met 700,00 euro.
De actie loopt tot 26 april.

3. Prachtig schoolgemiddelde Cito eindtoets.Begin februari hebben de kinderen uit de twee groepen 8 meegedaan aan de landelijke Cito eindtoets. Inmiddels zijn de antwoordbladen verwerkt en de resultaten bekend.
Als school hebben wij het met een gemiddelde gecorrigeerde schoolscore van 537,8 prima gedaan! Zelfs nog iets beter dan vorig schooljaar. Het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen ligt dit jaar op 534,6.

4. Schoolvoetbal.
In de afgelopen weken hebben 2 jongensteams en 1 meisjesteam meegedaan aan het zaalvoetbaltoernooi voor basisscholen uit Amsterdam-Noord. De leerlingen hebben sportief gestreden en goede resultaten behaald. Helaas net niet voldoende om de finales te bereiken.

5. Schoolfoto’s.
Alle kinderen hebben een inlognummer en een wachtwoord van de schoolfotograaf mee naar huis gekregen. Alleen via internet kunt u de schoolfoto’s bestellen. Indien u geen foto van uw zoon/dochter wilt bestellen maar wel de klassenfoto gratis wilt ontvangen, kan dit alleen via internet en binnen 10 dagen geregeld worden. Hiervoor heeft u wel uw inlognummer en wachtwoord nodig.

6. Schooltuinen.
Vanaf maandag 7 april zullen de 3 groepen 6 iedere maandagmorgen de schooltuinen bezoeken. Aangezien het soms wat modderig kan zijn, is het verstandig om uw zoon/dochter kaplaarzen mee te geven.

7. Kunstschooldag.
Op donderdag 10 april zullen onze groepen 8 deelnemen aan de Kunstschooldag. Op deze dag bezoeken zij een aantal voorstellingen. Dit kunnen bijv. muziek-, cabaret- en/of toneelvoorstellingen zijn.

8. 5-jarigen onderzoek GGD.
Op maandag 14 en dinsdag 15 april komt de GGD ’s morgens langs voor het 5-jarigen onderzoek.

9. Muiderslot.
Op dinsdag 15 april gaan de leerlingen van de groepen 5 naar het Muiderslot. De ouders/verzorgers worden middels een brief nader geïnformeerd.

10. Paasontbijt.
Op woensdag 16 april vindt wederom het jaarlijkse ontbijt plaats. De kinderen hoeven dan ‘s morgens thuis niet te ontbijten maar eten dan gezamenlijk in de centrale hal of in het speellokaal.

11. Meivakantie.
De meivakantie begint voor alle leerlingen op woensdag 16 april om 12.15 uur. Op dinsdag 6 mei worden alle kinderen weer om 08.30 uur op school verwacht.

12. Schoolreizen.
Groep 1/2 gaat op vrijdag 16 mei naar speeltuin De Batavier in Alkmaar, kosten € 25,00.
Groep 3 en 4 gaat op vrijdag 6 juni naar Koningin Julianatoren in Apeldoorn, kosten € 27,50
Groep 5 en 6 gaat op dinsdag 3 juni naar Drievliet in Den Haag, kosten € 27,50
Groep 7 en 8 gaat op donderdag 5 juni naar Walibi Flevo, kosten € 27,50

Wij verzoeken u vriendelijk om de schoolreis zo spoedig mogelijk bij de leerkracht te betalen of het schoolreisgeld te storten op:
NL72INGB0005056983 t.n.v. OBS De Vier Windstreken.
Graag duidelijk de naam en klas van uw zoon/dochter vermelden.

13. Volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de kinderen woensdag 16 april 2014 mee naar huis.

Mededelingen 12, vrijdag 21 maart 2014

1. Aanpak te laat komen.

Vanaf maandag 3 maart hanteren wij een gele kaartsysteem voor kinderen die ’s morgens of ’s middags te laat op school komen. Een gele kaart wordt meegegeven, wanneer leerlingen ’s morgens niet om 08.30 uur in de klas en/of  ’s middags niet om 12.45 uur in de klas zijn. Op deze manier proberen wij het vele te laat komen terug te dringen en we kunnen stellen, dat sinds de invoering het te laat in de klas zijn behoorlijk verminderd is!

2. Plusactie.

Vanaf 10 maart is de Plusmarkt in het nieuwe Banne winkelcentrum een scholenactie gestart. Bij elke besteding van €10,00 krijgt de klant een voucher. Deze voucher kunt u scannen in de winkel. U kunt dan een keus maken uit de zes deelnemende scholen (waaronder onze school). Uiteindelijk wordt er € 4500,00 onder de scholen verdeeld. De scholen met de meeste vouchers krijgen het grootste deel.
Doet u boodschappen bij de Plusmarkt: Geef uw voucher dan aan de onze school!!

3. Rapporten.

Op maandag 24 maart krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis.

4. Tien-minuten gesprekken groepen 3 t/m 8.

De tien-minuten gesprekken n.a.v. het tweede rapport vinden plaats op dinsdagavond 25 maart vanaf 18.00 uur en woensdagmiddag 26 maart vanaf 12.50 uur. Vandaag of komende maandag ontvangt u het briefje waarop de precieze tijd van het gesprek vermeldt staat.

5. Stadsschouwburg.

Op woensdag 26 maart gaan de leerlingen van de twee groepen 8 naar de Stadsschouwburg voor de voorstelling “Waarom lijn 8 niet meer rijdt”.

6. Paasontbijt.

Op woensdag 16 april vindt wederom het jaarlijkse ontbijt plaats. De kinderen hoeven dan ‘s morgens thuis niet te ontbijten, maar eten dan gezamenlijk in de centrale hal of in het speellokaal.

7. Meivakantie.

De meivakantie begint voor alle leerlingen op woensdag 16 april om 12.15 uur. Deze vakantie duurt ruim twee weken. Op dinsdag 6 mei worden alle kinderen weer om 08.30 uur op school verwacht.

8. Volgende mededelingen.

De volgende mededelingen krijgen de kinderen vrijdag 4 april 2014 mee naar huis.

Mededelingen 11, vrijdag 7 maart 2014

1. Aanpak te laat komen.

Vanaf maandag 3 maart hanteren wij een gele kaart systeem voor kinderen die ’s morgens of ’s middags te laat op school komen. Leerlingen die te laat komen, die dus niet om 08.30 uur en/of 12.45 uur in de klas zijn,  krijgen een gele brief mee naar huis om te laten tekenen door de ouder(s)/verzorger(s). Op deze manier proberen wij het vele te laat komen terug te dringen.

2. De Schoolschrijver.

Op dinsdag 4 maart is het project ‘De Schoolschrijver’ gestart. Dit project houdt in dat een kinderboekenschrijver een half jaar lang elke week onze school bezoekt om met kinderen boeken te lezen, erover te praten en de kinderen zelf verhalen te laten schrijven. Het doel van het project is om het leesplezier, de geletterdheid en de creativiteit van kinderen te stimuleren. Onze schoolschrijver is Rian Visser en zij gaat met name met de drie groepen 3 aan de slag.

3. Theoretisch verkeersexamen.

Afgelopen woensdag hebben de leerlingen van de groepen 7 het theoretisch verkeersexamen afgelegd. Van de 43 leerlingen zijn er maar liefst 42 geslaagd! In de komende maanden zullen de leerlingen ook nog het praktisch verkeersexamen afleggen.

4. Excursie VOC-schip.

Woensdag zijn de leerlingen van de groepen 3 op excursie naar het VOC-schip geweest.

5. Alle kleutergroepen naar het Concertgebouw.

Vandaag zijn alle kleutergroepen naar het Concertgebouw geweest voor het project ‘Zing met ons mee’.

6. Plusactie.

Met ingang van 10 maart start de Plusmarkt in het nieuwe winkelcentrum een scholenactie. Bij elke besteding van €10,00 krijgt de klant een voucher. Deze voucher kunt u scannen in de winkel. U kunt dan een keus maken uit de zes deelnemende scholen (waaronder onze school). Uiteindelijk wordt er € 4500,00 onder de scholen verdeeld. De scholen met de meeste vouchers krijgen het grootste deel.
Doet u boodschappen bij de Plusmarkt: Geef uw voucher dan aan de onze school!!

7. Week van de lentekriebels.

Net als vorig schooljaar doen we als school van 17 t/m 21 maart mee aan: “De week van de lentekriebels”. In deze week wordt in de groepen 1 t/m 8 elke dag een les relationele en seksuele vorming gegeven, passend bij de leeftijd van de kinderen. Zie ook de website www.weekvandelentekriebels.nl
Dit is niet nieuw of extra, maar een vast onderdeel van het totale lespakket in het basisonderwijs.

8. Sprookjesboek Buiksloterbreekbekkikker.

Op 17 maart krijgen alle oudste leerlingen van ieder gezin het sprookjesboek ‘De Buiksloterbreekbekkikker’ mee naar huis. Dit boek bevat allerlei mooie verhalen over Amsterdam-Noord. Zie ook de website: www.annavanpraag.nl/boeken/sprookjesboek/

9. Waterlessen groepen 8.

Op dinsdag 18 maart nemen de twee groepen 8 deel aan ‘waterlessen’. De leerlingen maken actief kennis met het werk van Waternet, water en de natuur.

10. Kangoeroe rekenwedstrijd.

Jaarlijks wordt in ruim 50 landen in de maand maart de Kangoeroe reken- en wiskundewed-strijd gehouden. Zie ook de website: www.w4kangoeroe.nl
Aan deze wedstrijd zullen ook leerlingen van onze school meedoen.

11. Schoolfotograaf.

Op vrijdag 21 maart zal de schoolfotograaf klassenfoto’s en individuele foto’s van alle kinderen komen maken. Dit jaar is er geen gelegenheid om broer-/zusfoto’s te maken met broertjes of zusjes die nu (nog) niet op school zitten.

12. Tien-minuten gesprekken groepen 3 t/m 8.

De tien-minuten gesprekken n.a.v. het tweede rapport vinden plaats op dinsdagavond 25 maart en woensdagmiddag 26 maart. Binnenkort ontvangt u een uitnodigingsbrief.

13. Volgende mededelingen.

De volgende mededelingen krijgen de kinderen vrijdag 21 maart 2014 mee naar huis.