Werkbezoek cardiologen in beeld

Mededelingen nr. 3, vrijdag 12 sept. 2014

1. Sportdagen.
In de afgelopen twee weken zijn de jaarlijkse sportdagen gehouden. Deze dagen waren een groot succes mede dankzij de ouderhulp en het mooie weer. We willen alle ouders/verzorgers die geholpen hebben hartelijk bedanken voor hun inzet.

2. Collectieve wto-dag.
Op woensdag 17 september zijn alle leerlingen vrij in verband met een collectieve vrije dag voor alle leerkrachten.

3. Project kinderboekenweek.
Op woensdag 1 oktober start de kinderboekenweek. Net als vorig jaar organiseren wij een project rondom de kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Feest’, dus het zullen twee zeer feestelijke weken worden. Ons project start iets eerder dan de landelijke kinderboekenweek, namelijk op maandag 29 september. Het wordt met een gezamenlijke bewegingsactiviteit geopend op het schoolplein om 8:30 uur.

Op de officiele opening van de kinderboekenweek (woensdag 1 oktober dus) kunnen onze leerlingen weer genieten van een voorleesontbijt.  Dit wordt op dezelfde manier georganiseerd als ons kerstdiner. Er komt een lijst in iedere klas te hangen me keuzemogelijkheden waarop u kunt intekenen.

Hulp gevraagd!
Ook is er weer een boekenmarkt tijdens het project. Dat vindt plaats op woensdagmiddag 8 oktober. Dit jaar lijkt het ons leuk als we feestelijke hapjes voor een klein bedragje kunnen verkopen! Wij vragen dan ook uw hulp: als u iets lekkers wilt maken, kunt u dat dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind?
Wij kijken uit naar een mooi project en zullen u regelmatig informeren over de verschillende activiteiten.

4. Personeelsdag.
Op maandag 6 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met de jaarlijkse personeelsdag.

5. Schooltelefoon.
In de afgelopen maanden heeft u waarschijnlijk al gemerkt dat wanneer de school u probeert te bellen er geen nummer wordt meegegeven. Dit is geen bewuste keuze van school, maar is een technisch probleem. Wij hebben de KPN ingeschakeld om het nummer weergave probleem op te lossen. Inmiddels is een eerste kleine stap gezet. Wanneer wij u nu vanuit school bellen,wordt het nummer 492 03 84 meegegeven. Dit nummer kunt u echter niet terugbellen. Daarvoor moet u het vertrouwde schoolnummer 631 35 92 voor gebruiken.

6. Herfstvakantie.
De herfstvakantie start voor alle leerlingen op vrijdagmiddag 10 oktober om 15.15 uur. De kinderen worden op maandag 20 oktober weer om 08.30 uur op school verwacht.

7. Studiedag maart.
In maart zal onze school nog deelnemen aan een studiedag van ons bestuur. De precieze datum is nu nog niet bekend maar zodra wij dit weten, zullen wij u direct informeren.

8. Positief opvoeden.
Binnenkort start er weer een cursus Positief Opvoeden in de Ouderkamer. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op bij Joke van der Vlugt of Linda Hup per mail of loop even bij ze langs. Ook als je eerst nog wat informatie wilt. De cursus is gratis en er is kinderopvang aanwezig. Joke en Linda werken in de ochtend op maandag, donderdag en vrijdag. Hun mailadressen zijn: j.vdvlugt@obsvierwindstreken.nl ofl.hup@obsvierwindstreken.nl
Cursusdata:
24 september, 1, 8, 22, 29 oktober en 5, 12 en 19 november 2014
Tijd: 9.00 – 12.00 uur

9. Volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de leerlingen op vrijdag 26 september mee naar huis.

Mededelingen nr. 2, vrijdag 29 aug. 2014

1. Informatieavond.

Op dinsdag 2 september zal de ouderavond van de groepen 3 en 8 plaatsvinden. De uitnodiging voor deze avond is woensdag aan uw zoon/dochter meegegeven.

 • De ouders/verzorgers van de groepen 3 worden om 18.30 uur zonder kinderen verwacht.
 • De ouders/verzorgers van de groepen 8 worden om 18.30 uur met de leerlingen verwacht.

2. Gevonden voorwerpen.
Bij de ingang van de school staat een tafel waarop veel kleren, handdoeken, tassen etc. liggen die in de school gevonden zijn. Wij verzoeken alle ouders/verzorgers om even te kijken of er iets van uw zoon/dochter bijligt.
Alles wat na 1 september nog niet is opgehaald, zal aan een goed doel gegeven worden.

3. Even voorstellen.
Ik ben Lonneke Houppermans en ik ben uw schoolmaatschappelijk werker. Op donderdag 4 september 2014 van 09:00 – 10:00 kom ik graag met u kennismaken in de ouderkamer van de Vier Windstreken. Tijdens onze kennismaking zal ik u uitgebreid vertellen waar u mij in het komende schooljaar voor in kunt zetten. Ik kan alvast vertellen dat ik u kan helpen bij vragen/problemen op praktisch gebied (bv. financiën, werk, instanties), maar ook bij problemen in de opvoeding en/of bij sociaal-emotionele problemen (bv. relatie, spanningen, ziekte, rouwverwerking). Soms kan ik u met 1 gesprek op weg helpen, maar het kan ook zijn dat we vaker moeten afspreken om samen aan uw vraag/probleem te werken.

Bent u nieuwsgierig geworden waar ik u nog meer bij kan ondersteunen? Kom dan donderdag 4 september 2014 om 09:00 naar de ouderkamer van de Vier Windstreken.
Mocht u eerder behoefte hebben aan een kennismaking, dan kunt u mij bellen op telefoonnummer: 06-57873761.

4. Vakanties, vrije dagen en schoolloze vrijdagen schooljaar 2014-2015.
Vakanties:

Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie ma.             13-10-14 vr.   17-10-14
Kerstvakantie** vr.               19-12-14 vr.   02-01-15
Voorjaarsvakantie ma.             23-02-15 vr.   27-02-15
Paasvakantie** vr.               03-04-15 di.   07-04-15
Meivakantie ma.             27-04-15 vr.   08-05-15
Hemelvaartvakantie do.              14-05-15 vr.   15-05-15
Pinkstervakantie** ma.             25-05-15 di.   26-05-15
Zomervakantie** vr.               03-07-15 vr.   14-08-15

** let op de dag van aanvang en/of de duur van de vakanties. De kerstvakantie begint bijvoorbeeld op een vrijdag, de meivakantie duurt twee volle weken en de Pinkstervakantie duurt twee dagen.

Studie- en vrije dagen (alle groepen vrij):

-          Maandag 18 augustus 2014 (studiedag)

-          Woensdag 17 september 2014 (collectieve wto-dag)

-          Maandag 6 oktober 2014 (personeelsdag)

-          Maandag 17 november 2014 (collectieve wto-dag)

-          Donderdag 29 januari 2015 (studiedag)

Vrije middag (alleen groep 1/2):

-          Vrijdagmiddag 5 december 2014 (St. Nicolaas)

5. Overblijven.
Voor kinderen bestaat op school de mogelijkheid om tegen betaling tussen de middag over te blijven. Dat is niet gratis. Een strippenkaart (voor 10x overblijven) kost € 15,00 en kan bij de administratie of bij Linda Hup gekocht worden. Voor wie geen strippenkaart wil, maar wel eens een keer moet overblijven zijn de kosten € 1,75 per keer.

6. Sportdag groepen 3, 4 en 5.
De jaarlijkse sportdag van de groepen 3, 4 en 5 vindt plaats op  woensdag 3 september (bij slecht weer vrijdag 19 september) op het terrein van hockeyclub FIT (sportpark Kadoelen). Op deze dag hebben wij natuurlijk weer hulp nodig. Wilt u helpen, dan kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

7. Sportdag groepen 6, 7 en 8.
De sportdag van de groepen 6, 7 en 8 vindt plaats op vrijdag 5 september (bij slecht weer op vrijdag 12 september) op het terrein van hockeyclub FIT (sportpark Kadoelen). Op deze dag hebben wij natuurlijk weer hulp nodig. Wilt u helpen, dan kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

8. Sportdag groepen 1 en 2.
De sportdag van de groepen 1 en 2 vindt op woensdag 10 september plaats (bij slecht weer op woensdag 24 september). Ook op het terrein van hockeyclub FIT (sportpark Kadoelen). Wilt u helpen? Graag! U kunt zich rechtstreeks bij de leerkracht van uw kind aanmelden.

9. Gymrooster groep 3 t/m 8.

Tijd Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag
08.30 – 09.15 gr. 8B gr. 7B gr. 5D gr. 5A
09.15 – 10.00 gr. 8A gr. 7A gr. 4/5C gr. 6A
10.15 – 11.00 gr. 4A gr. 6/7C gr. 4B gr. 7A
11.00 – 11.45 gr. 3A gr. 6A gr. 4A gr. 7B
13.00 – 13.45 gr. 3D gr. 4B gr. 3B gr. 6/7C
13.45 – 14.30 gr. 3B MRT* gr. 3A gr. 8B
14.30 – 15.15 gr. 4C+ niet zwemmers MRT* gr. 3D gr. 8A

* MRT zijn extra gymlessen voor kleine groepjes leerlingen.

10. Gymrooster kleutergroepen.
Woensdag:
08.30 – 09.10 gr. 1/2A
09.15 – 09.50 gr. 1/2B
09.50 – 10.30 gr. 1/2C
10.45 – 11.25 gr. 1/2D
11.25 – 12.10 gr. 1F

11. Nieuwe telefoonnummers doorgeven.
Wij verzoeken u vriendelijk om direct nieuwe thuisnummers of 06-nummers aan de administratie door te geven.

12. Volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de leerlingen op vrijdag 12 september mee naar huis.

Mededelingen nr. 1, vrijdag 22 aug. 2014

1. Start nieuwe schooljaar
De eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar zit er op. Op basis van het verloop van de eerste schooldagen kunnen wij zeggen dat wij een goede start hebben gemaakt. Daarnaast wensen wij iedereen een geweldig leuk en leerzaam jaar

2. Gele kaart voor te laat in de klas zijn.
Om iedereen na zes weken vakantie weer aan het schoolritme te laten wennen, zijn er deze week zijn nog geen gele kaarten voor het te laat komen uitgedeeld. Met ingang van volgende week, dus vanaf maandag 25 augustus, zullen er gele kaarten uitgedeeld worden aan leerlingen die ’s morgens en/of ’s middags te laat in de klas zijn.
Wij hopen natuurlijk dat het niet nodig zal zijn, maar de leerplicht ziet te laatkomen ook als een vorm van verzuim. Wanneer u zoon/dochter 4x te laat in de klas is, moeten wij dit aan de leerplichtambtenaar doorgeven.

3. Verlenging lunchpauze met een kwartier.
Dit schooljaar is de duur van de lunchpauze weer verlengd naar 1 uur + 15 minuten. Afgelopen schooljaar is namelijk gebleken, dat het inkorten naar 1 uur voor veel ouder(s)/verzorger(s) bezwaarlijk was.
De nieuwe lunchpauzetijd wordt van 11.45 uur tot 13.00 uur (inloop vanaf 12.50 uur). Dit houdt ook in, dat de school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.15 uur uitgaat (een kwartier later dus).

Het aangepaste schooltijdenschema is als volgt:

Dag Ochtend Middag
Maandag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 11.45 uur: start – eind lessen

12.50 – 13.00 uur: inloop

13.00 – 15.15 uur: start – eind lessen

Dinsdag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 11.45 uur: start – eind lessen

12.50 – 13.00 uur: inloop

13.00 – 15.15 uur: start – eind lessen

Woensdag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 12.15 uur: start – eind lessen

Donderdag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 11.45 uur: start – eind lessen

12.50 – 13.00 uur: inloop

13.00 – 15.15 uur: start – eind lessen

Vrijdag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 11.45 uur: start – eind lessen

12.50 – 13.00 uur: inloop

13.00 – 15.15 uur: start – eind lessen

4. Vakanties, vrije dagen en schoolloze vrijdagen schooljaar 2014-2015.
Vakanties:

Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie ma.             13-10-14 vr.   17-10-14
Kerstvakantie** vr.               19-12-14 vr.   02-01-15
Voorjaarsvakantie ma.             23-02-15 vr.   27-02-15
Paasvakantie** vr.               03-04-15 di.   07-04-15
Meivakantie ma.             27-04-15 vr.   08-05-15
Hemelvaartvakantie do.              14-05-15 vr.   15-05-15
Pinkstervakantie** ma.             25-05-15 di.   26-05-15
Zomervakantie** vr.               03-07-15 vr.   14-08-15

** let op de dag van aanvang en/of de duur van de vakanties. De kerstvakantie begint bijvoorbeeld op een vrijdag, de meivakantie duurt twee volle weken en de Pinkstervakantie duurt twee dagen.

Studie- en vrije dagen (alle groepen vrij):

-          Maandag 18 augustus 2014 (studiedag)

-          Woensdag 17 september 2014 (collectieve wto-dag)

-          Maandag 6 oktober 2014 (personeelsdag)

-          Maandag 17 november 2014 (collectieve wto-dag)

-          Donderdag 29 januari 2015 (studiedag)

Vrije middag (alleen groep 1/2):

-          Vrijdagmiddag 5 december 2014 (St. Nicolaas)

5. Gevonden voorwerpen.
In de kleine hal bij de ingang van de school staat een tafel waarop veel kleren, handdoeken, tassen, etc. liggen die voor de zomervakantie in school zijn blijven liggen. Wij verzoeken alle ouders/verzorgers om even te komen kijken of er iets van uw zoon/dochter bijligt.
Alles wat na 1 september nog niet is opgehaald, zal aan een goed doel geschonken worden.

6. Schoolzwemmen groepen 5.
Met ingang van komende maandag zullen alleen de kinderen van de groepen 5 die geen zwemdiploma hebben, deelnemen aan het schoolzwemmen. De zwemlessen zullen gedeeltelijk buiten schooltijd plaatsvinden nl. van 15.00 tot 15.45 uur.
De kinderen worden om 14.20 uur opgehaald en zullen per bus naar het Floraparkpad gebracht worden. De kinderen zullen tussen 16.15 en 16.30 uur weer terug bij school zijn.

7. Informatieavonden.
Volgende week zijn er informatieavonden voor de volgende groepen:

 • maandag 25 augustus van 18.30 tot 19.30 uur groepen 1 en 2
 • dinsdag 26 augustus van 18.30 tot 19.30 groepen 4, 5 en 4/5C
 • donderdag 28 augustus van 18.30 tot 19.30 uur groepen 6, 7 en 6/7C.

De leerlingen van bovengenoemde groepen hebben gisteren een uitnodigingsbrief voor de informatieavond meegekregen.
De uitnodiging voor de groepen 3 en 8 kunt u volgende week verwachten.

8. Schooltuinen.
Vanaf maandag 25 augustus zullen alle leerlingen van de groepen 7 op maandagmorgen naar de schooltuinen gaan.

9. Artisbezoek groepen 1/2.
Op donderdag 28 augustus zullen alle leerlingen van de groepen 1 en 2 per bus naar Artis gaan.
De ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 1 en 2  ontvangen hierover nog een brief met nadere informatie van de leerkracht.

10. Volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de leerlingen op vrijdag 29 augustus mee naar huis.

Mededelingen 20, donderdag 3 juli 2014

1. Vacature groep 1/2A ingevuld.
Wij zijn blij u te kunnen meedelen, dat Chantal de Groot de nieuwe juf van groep 1/2A wordt. Chantal is net afgestudeerd, maar geen onbekende voor De Vier Windstreken. In schooljaar 2011/2012 heeft zij naar volle tevredenheid stage bij ons in school gelopen (onder andere in groep 1/2C).

2. Verlenging lunchpauze met een kwartier.
Komend schooljaar wordt de duur van de lunchpauze weer verlengd naar 1 uur + 15 minuten. Dit schooljaar is namelijk gebleken, dat het inkorten naar 1 uur voor veel ouder(s)/verzorger(s) bezwaarlijk was.
De nieuwe lunchpauzetijd wordt van 11.45 uur tot 13.00 uur (inloop vanaf 12.50 uur). Dit houdt ook in, dat de school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.15 uur uitgaat (een kwartier later dus).

Het aangepaste schooltijdenschema wordt als volgt:

Dag Ochtend Middag
Maandag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 11.45 uur: start/eind lessen

12.50 – 13.00 uur: inloop

13.00 – 15.15 uur: start/eind lessen

Dinsdag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 11.45 uur: start/eind lessen

12.50 – 13.00 uur: inloop

13.00 – 15.15 uur: start/eind lessen

Woensdag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 12.15 uur: start/eind lessen

Donderdag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 11.45 uur: start/eind lessen

12.50 – 13.00 uur: inloop

13.00 – 15.15 uur: start/eind lessen

Vrijdag 08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 11.45 uur: start/eind lessen

12.50 – 13.00 uur: inloop

13.00 – 15.15 uur: start/eind lessen

3. Vakanties, vrije dagen en schoolloze vrijdagen schooljaar 2014-2015.
Vakanties:

Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie ma.             13-10-14 vr.   17-10-14
Kerstvakantie** vr.               19-12-14 vr.   02-01-15
Voorjaarsvakantie ma.             23-02-15 vr.   27-02-15
Paasvakantie** vr.               03-04-15 di.   07-04-15
Meivakantie ma.             27-04-15 vr.   08-05-15
Hemelvaartvakantie do.              14-05-15 vr.   15-05-15
Pinkstervakantie** ma.             25-05-15 di.   26-05-15
Zomervakantie** vr.               03-07-15 vr.   14-08-15

** let op de dag van aanvang en/of de duur van de vakanties. De kerstvakantie begint bijvoorbeeld op een vrijdag, de meivakantie duurt twee volle weken en de Pinkstervakantie duurt twee dagen.

Studie- en vrije dagen (alle groepen vrij):

-          Maandag 18 augustus 2014 (studiedag)

-          Woensdag 17 september 2014 (collectieve wto-dag)

-          Maandag 6 oktober 2014 (personeelsdag)

-          Maandag 17 november 2014 (collectieve wto-dag)

-          Donderdag 29 januari 2015 (studiedag)

Vrije middag (alleen groep 1/2):

Vrijdagmiddag 5 december 2014 (St. Nicolaas)

Mededelingen 19, vrijdag 27 juni 2014

1. Diplomazwemmen in de vakantie.
Nog slechts één week en dan is het vakantie. Meteen in de eerste week (er zijn ook twee cursussen in de tweede week) beginnen de extra lessen voor de kinderen van groep 5 t/m 8 zonder diploma. De kinderen hebben eind mei een aanmeldformulier meegekregen met daarop een inlogcode om in te schrijven voor deze cursus (www.vakantiecursus.nu). De deelnamebewijzen voor degenen die zich ingeschreven hebben, worden morgen verzonden, u kunt ze zaterdag of maandag bij de post verwachten. Voor degene die zich nog niet heeft ingeschreven, dat kan nog tot a.s. woensdag, er zijn nog enkele plaatsen.

2. Klassenverdeling 2014 – 2015.
Aan de klassenverdeling voor komend jaar wordt hard gewerkt. Op dit moment zijn we druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Wij hopen u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk woensdag 2 juli, schriftelijk te informeren over de groepenverdeling van volgend schooljaar.

3. Artis.
Vandaag zijn de kinderen van de groepen 3 naar Artis geweest. Het weer zat niet mee maar de leerlingen hebben wel een leuke dag gehad.

4. Laatste loodjes.
Over een week begint de zomervakantie. Tussen nu en de laatste schooldag staan er nog verschillende activiteiten op het programma. Zoals:

-          De afscheidsvoorstelling door de groepen 8 (Jolanda en Peter) voor de ouder(s)/verzorger(s) op maandagavond 30 juni in de toneelzaal van De Rietwijker.

-          Het officieel afscheid van de twee groepen 8 op dinsdagavond 1 juli in school.

-          De rapporten (groepen 3 t/m 7) gaan op woensdag 2 juli mee naar huis.

-          De laatste schooldag is donderdag 3 juli. Vanaf 14.30 uur zijn alle ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom om – onder het genot van een glaasje frisdrank – elkaar een prettige vakantie toe te wensen.

5. Start zomervakantie.
De zomervakantie begint voor alle leerlingen op donderdag 3 juli om 15.00 uur. Alle leerlingen worden op dinsdag 19 augustus weer om 08.30 uur op school verwacht (maandag 18 augustus is een studiedag voor de leerkrachten).

6. Zomeractiviteiten.
De zomervakantie staat voor de deur. Fijn, lekker 6 weken vrij. Tijd om op vakantie te gaan en tijd om leuke dingen met de kinderen te doen! Tip voor alle thuisblijvers. Kijk eens op Kidsproof.nl. Hier vind je een overzicht van alle familie en kinderactiviteiten in Amsterdam deze zomer! Extra fijn: je vindt hier óók tips voor gratis en low-budget activiteiten!

7. Tablets in de klas.
Twee maanden geleden zijn wij begonnen een proef met het gebruik van tablets in groep 4B.
De ervaringen zijn zeer positief en daarom is er besloten dat volgend schooljaar alle groep 4 en 5 gebruik gaan maken van tablets in de klas.

8. De volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de kinderen donderdag 3 juli 2014 mee naar huis.

Mededelingen 18, vrijdag 20 juni 2014

1. Voortgangsgesprekken kleutergroepen.
Gisteravond is de eerste ronde tien-minutengesprekken met de ouder(s)/verzorger(s) van de kleuters gevoerd.
Komende woensdagmiddag (25 juni) volgt de tweede gespreksronde.

2. Jeugd Olympische Dag.
Gisteren hebben de groepen 7 meegedaan aan de Jeugd Olympische dag. Alle leerlingen hebben ontzettend hun best gedaan en sportief gestreden. Helaas hebben de kinderen geen prijzen gewonnen.

3. Nieuws van de MR: Uitslag ouderraadpleging inzake middagpauzetijd.
Op woensdag 11 juni 2014 konden ouders door middel van intekenlijsten aan de MR te kennen geven of ze voor of tegen het voorstel tot wijziging van de middagpauzetijd (verlenging met 15 minuten) waren.
De stemmen zijn inmiddels geteld en 95,4% van de ouders zijn voor en 4,6% tegen het voorstel. Op basis van deze uitslag heeft de MR ingestemd met het voorstel van de directie om de middagpauzetijd met ingang van het volgend schooljaar te wijzigen. De middagpauzetijd wordt dan 1 uur en 15 minuten (van 11.45 – 13.00 uur; deur open om 12.50 uur). De schooldag zal dan op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigen om 15.15 uur.

4. Afsluiting de Schoolschrijver.
Komende maandagmiddag zullen alle leerlingen van de groepen 3 naar de Kleine Komedie (theater in het centrum van Amsterdam) gaan om het project ‘de schoolschrijver’ feestelijk af te sluiten. De ouders/verzorgers van de groepen 3 hebben hier al een aparte brief over ontvangen.

5. Klassenverdeling 2014 – 2015.
Aan de klassenverdeling voor komend jaar wordt hard gewerkt. Op dit moment zijn we druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Wij hopen u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk woensdag 2 juli, schriftelijk te informeren over de groepsverdeling van volgend schooljaar.

6. Ook komend schooljaar weer twee schakelklassen.
Dit schooljaar hebben we twee schakelklassen (groep 3D van Stacey en groep 5D van Maite & André). Op basis van de positieve ervaringen hebben we voor komend schooljaar (2014 – 2015) opnieuw subsidie aangevraagd voor een schakelklas groep 3 en 5. Inmiddels zijn beide aanvragen goedgekeurd en dit houdt in, dat we ook volgend schooljaar weer een schakelklas groep 3 en 5 kunnen maken. Daar zijn we natuurlijk zeer blij mee!
De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die volgend jaar in deze schakelklassen komen, zijn of worden binnenkort hiervan door de huidige leerkracht op de hoogte gebracht. Komende dinsdagmiddag zullen de ouder(s)/verzorger(s) op een extra informatiebijeenkomst door juf Stacey (schakelklas 3) en juf Mirjam ter vervanging van juf Maite (schakelklas 5) geïnformeerd worden.

7. Laatste loodjes.
Nog twee weken en dan begint de zomervakantie. Tussen nu en de laatste schooldag staan er nog verschillende activiteiten op het programma. Zoals:
* Het Artisbezoek van de drie groepen 3 (Daniëlla, Joosje & Stacey) op vrijdag 27 juni.
* De afscheidsvoorstelling door de groepen 8 (Jolanda en Peter) voor de ouder(s)/verzorger(s) op maandagavond 30 juni in de toneelzaal van De Rietwijker.
* Het officieel afscheid van de twee groepen 8 op dinsdagavond 1 juli in school.
* De rapporten (groepen 3 t/m 7) gaan op woensdag 2 juli mee naar huis.
* De laatste schooldag is donderdag 3 juli. Vanaf 14.30 uur zijn alle ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom om – onder het genot van een glaasje frisdrank – elkaar een prettige vakantie toe te wensen.

8. Start zomervakantie.
De zomervakantie begint voor alle leerlingen op donderdag 3 juli om 15.00 uur en duurt ruim 6 weken.
Op dinsdag 19 augustus worden de kinderen weer 08.30 uur op school verwacht (maandag 18 augustus is een studiedag voor de leerkrachten).

9. De volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de kinderen vrijdag 27 juni 2014 mee naar huis.

Mededelingen 17, vrijdag 6 juni 2014

1. Pinkstervakantie.
Vandaag start voor alle leerlingen de Pinkstervakantie. Op woensdag 11 juni worden alle kinderen weer om 08.30 uur weer op school verwacht.

2. Mededeling Medezeggenschapsraad inzake ouderraadpleging middagpauzetijd.
Het is bijna een jaar geleden sinds de schooltijden op onze school zijn gewijzigd. De middagpauze is o.a. door de wijziging een kwartier ingekort. Een groot deel van de ouders ondervindt hierdoor problemen bij het ophalen en brengen van hun kinderen tussen de middag. Daarom overweegt de directie vanaf het volgend schooljaar de middagpauze te verlengen met 15 minuten. De pauze tussen de middag wordt dan voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.45 tot 13.00 uur, waarbij de deur om 12.50 uur open gaat. De ochtendtijd blijft ongewijzigd. De kinderen dienen om 8.30 uur in de klas te zijn. Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zullen de kinderen echter om 15.15 uur in plaats van 15.00 uur uit school komen. Voor de woensdag verandert er niks.

Om deze wijziging te kunnen doorvoeren, is instemming van de oudergeleding van de medezeggenschap (MR) nodig. De oudergeleding van de MR wil graag de mening van de overige ouders weten, voordat een beslissing wordt genomen. Daarom verzoeken wij u woensdag 11 juni 2014 tussen 8.30 en 9.30 uur langs te komen in de centrale hal van onze school om uw stem aan ons kenbaar te maken. Door middel van een intekenlijst kunt u aangeven of u voor of tegen de wijziging van de schooltijden bent. Op basis van de verkregen meerderheid van stemmen zal de oudergelding instemmen met het voorstel, dan wel het voorstel afwijzen.

Wij hopen op uw komst.
Oudergeleding MR

3. Zomervakantie.
De zomervakantie begint voor alle leerlingen op donderdag 3 juli om 15.00 uur. Deze vakantie duurt tot en met maandag 18 augustus (de leerkrachten hebben die maandag een studiedag). Dit betekent, dat dinsdag 19 augustus de eerste dag van het nieuwe schooljaar is.

4. Verlofverzoeken zomervakantie.
Regelmatig krijgen wij van ouders/verzorgers verzoeken om eerder met zomervakantie te mogen gaan of later terug te mogen komen. De leerplichtwet is hierover zeer duidelijk. In deze wet staat namelijk dat kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig zijn en dit betekent dat de kinderen op alle schooldagen naar school moeten. Het indienen van verlofverzoeken om bovengenoemde redenen heeft dus geen zin.
Zie ook http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/

5. Volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de kinderen vrijdag 20 juni 2014 mee naar huis.

Mededelingen 16, vrijdag 23 mei 2014

1. Overzicht schoolreizen.

 • Groep 5 en 6 gaat op dinsdag 3 juni naar Drievliet in Den Haag, kosten € 27,50
 • Groep 7 en 8 gaat op donderdag 5 juni naar Walibi Flevo in Biddinghuizen, kosten € 27,50
 • Groep 3 en 4 gaat op vrijdag 6 juni naar Koningin Julianatoren in Apeldoorn, kosten € 27,50

Mocht u de schoolreis nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen. Dit kan contant bij de leerkracht of door het bedrag over te boeken op rekeningnummer: NL72INGB0005056983 t.n.v. OBS De Vier Windstreken.
Graag duidelijk de naam en klas van uw zoon/dochter vermelden.

2. Eindstand Plus scholenactie.
In de afgelopen weken hebben heel veel ouders meegedaan aan de Plus scholenactie. Afgelopen maandag is de eindstand bekend gemaakt en heeft onze school een cheque ter waarde van maar liefst € 930,28 ontvangen.
In één van de volgende mededelingen zullen wij bekend maken wat wij met dit bedrag zullen gaan doen. Wij willen u natuurlijk hartelijk bedanken voor uw support!

3. Schoonmaakactie Banne Noord.
Morgen, zaterdag 24 mei, wordt er een schoonmaakactie georganiseerd in de Banne Noord. Het doel van deze voorjaarsschoonmaak  is om de openbare ruimte op te ruimen en weer een frisse uitstraling te geven.
Iedereen die een handje wil komen helpen wordt om 13.00 uur op het centrale verzamelpunt op het Parlevinkerplein verwacht.

4A. Start hemelvaartvakantie.

 • De hemelvaartvakantie begint vanmiddag om 15.00 uur en duurt tot en met zondag 1 juni. Maandag 2 juni worden de kinderen weer om 08.30 uur op school verwacht.

4B. Overzicht komende vakanties.

 • De Pinkstervakantie is van zaterdag 7 tot en met dinsdag 10 juni. Op woensdag 11 juni worden de kinderen dan weer om 08.30 uur op school verwacht.
 • De zomervakantie begint voor alle leerlingen op donderdag 3 juli om 15.00 uur en duurt tot en met  zondag 17 augustus.

5. Volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de kinderen vrijdag 6 juni 2014 mee naar huis.

Mededelingen 15, vrijdag 9 mei 2014

1. Entreetoets.
De groepen 7 zijn deze week begonnen met de entreetoets en zullen dit komende maandag afronden.

2. Werkbezoek cardiologen aan onze school.
Gisteren is onze school bezocht door een aantal cardiologen uit een aantal Europese landen. Deze hartspecialisten wonen een groot congres in Amsterdam bij en waren erg geïnteresseerd in de wijze waarop onze school met bewegen en voeding omgaat.
Wij hebben bijvoorbeeld laten zien wat onze leerlingen tijdens de ochtendpauze eten en drinken, welke sportactiviteiten er op school georganiseerd worden en welke extra bewegingslessen sommige kinderen krijgen. Ook zijn het aantal gymlessen die door onze vakdocent gegeven worden aan bod gekomen.
Alle bezoekers waren erg onder de indruk en de school ontving vele complimenten over alle activiteiten op gebied van gezondheid en bewegen.

3. Overzicht schoolreizen.

 • De groepen 1/2 (inclusief groep 1F) gaan op donderdag 15 mei naar speeltuin De Batavier in Alkmaar; kosten € 25,00.
 • De groepen 5 en 6 gaan op dinsdag 3 juni naar Drievliet in Den Haag; kosten € 27,50
 • De groepen 7 en 8 gaan op donderdag 5 juni naar Walibi Flevo in Biddinghuizen; kosten € 27,50
 • De groepen 3 en 4 gaan op vrijdag 6 juni naar Koningin Julianatoren in Apeldoorn; kosten € 27,50

Wij verzoeken u vriendelijk om de schoolreis zo spoedig mogelijk bij de leerkracht te betalen of het schoolreisgeld te storten op: NL72INGB0005056983 tnv. OBS De Vier Windstreken.
Graag duidelijk de naam en klas van uw zoon/dochter vermelden.

4. Proef met tablets in de klas.
Vandaag is groep 4B met veel enthousiasme begonnen met het gebruik tablets in de klas. Deze kleine handzame computertjes zullen gebruikt worden bij rekenen, spelling en automatiseren. Voor de zomervakantie zal bekeken worden of het gebruik van tablets een meerwaarde heeft. Zo ja, dan is het plan om komend schooljaar in meerdere groepen met tablets te gaan werken.

5. Komende vakanties.

 • Vanaf zaterdag 24 mei start de Hemelvaartvakantie en deze vakantie duurt tot en met zondag 1 juni. De kinderen worden op maandag 2 juni weer om 08.30 uur op school verwacht.
 • De Pinksterdag is van zaterdag 7 tot en met dinsdag 10 juni. De kinderen worden op woensdag 11 juni weer om 08.30 uur op school verwacht.
 • De zomervakantie begint voor alle leerlingen op donderdag 3 juli om 15.00 uur en duurt tot en met zondag 17 augustus.

6. Volgende mededelingen.
De volgende mededelingen krijgen de kinderen vrijdag 23 mei 2014 mee naar huis.